Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Raseinių meno mokyklos nuostatai 2023-11-28 21:09:24 3.11 MB
Metodinės veiklos nuostatai 2023-12-10 15:23:36 246.94 KB
Tvarkų aprašai
Elektroninio dienyno naudojimo tvarkos aprašas 2023-11-28 20:58:24 140.77 KB
Baigiamųjų ir keliamųjų egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2023-11-28 20:58:24 125.32 KB
Stojamųjų egzamino į FŠPU programas organizavimo  tvarkos aprašas 2023-11-28 20:58:25 121.8 KB
Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2023-11-28 20:58:25 381.07 KB
Atlyginimo dydžio už neformalųjį švietimą nustatymo Raseinių meno mokykloje tvarkos aprašas 2023-11-28 20:58:26 207.18 KB
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas karantino metu 2023-11-28 20:58:27 189.18 KB
Gautos paramos priėmimo, panaudojimo ir apskaitos tvarkos aprašas 2023-11-28 20:58:28 159.27 KB
Informacijos apie pažeidimus tvarkos aprašas 2023-11-28 20:58:28 293.26 KB
Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 2023-11-28 20:58:29 2.16 MB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka 2023-11-28 20:58:30 159.12 KB
Smurto ir patyčių prevencijos tvarkos aprašas 2023-11-28 20:58:30 164.55 KB
Turizmo renginių organizavimo aprašas 2023-11-28 20:58:31 5.09 MB
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika 2023-11-28 21:06:10 155.73 KB
Atestacijos komisijos darbo reglamentas 2023-11-28 21:06:10 297.8 KB
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas karantino metu 2023-11-28 21:06:11 189.18 KB
Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2023-12-10 18:38:56 205.12 KB
Taisyklės
Viešųjų pirkimų taisyklės 2024-07-04 12:03:07 158 KB
Pedagogų etikos kodeksas 2023-11-28 21:06:09 140.84 KB
Mokinių elgesio taisyklės 2023-11-28 21:06:09 120.01 KB
Priėmimas į mokyklą
Mokinių priėmimo į Raseinių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklas tvarkos aprašas 2023-11-28 20:58:23 211.58 KB
Prašymai
Prašymas priimti mokytis 2023-11-28 21:03:20 16.73 KB
Bendra prašymo forma 2023-11-28 21:03:21 32.5 KB
Dėl užmokesčio už mokslą sumažinimo 2023-11-28 21:03:21 34 KB
Prašymas antram instrumentui 2023-11-28 21:03:22 33 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš mokinių sąrašų 2023-11-28 21:03:22 13.66 KB
Prašymo šablonas darbuotojams 2023-11-28 21:03:23 12.75 KB
Pareigybių aprašymai
Administracijos pareigybių aprašymai
Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas 2024-03-22 21:35:21 221.07 KB
Raštvedžio pareigybės aprašymas 2024-03-22 21:35:21 197.26 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 131.56 KB
Specialistų pareigybių aprašymai
Bibliotekininko pareigybės aprašymas 2024-03-22 21:35:21 196.22 KB
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Bibliotekininko pareigybės aprašymas 2024-03-22 21:35:21 196.22 KB
Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas 2024-03-22 21:35:21 221.07 KB
Raštvedžio pareigybės aprašymas 2024-03-22 21:35:21 197.26 KB
Specialisto renginiams pareigybės aprašymas 2024-03-22 21:35:21 192.57 KB
Instrumentų derintojo pareigybės aprašymas 2024-03-22 21:35:21 192.17 KB
Valytojo pareigybės aprašas 2024-03-22 21:35:21 383.66 KB
Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininko (elektriko, santechniko, darbininko) pareigybės aprašymas 2024-03-22 21:35:21 209.22 KB
Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininko Ariogalos skyriuje pareigybės aprašymas 2024-03-22 21:35:21 195.81 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginiai planai
2022-2024 m. m. strateginis planas 2023-12-10 22:42:22 310.24 KB
2019-2021 m. m. strateginis planas 2023-12-10 22:42:37 7.47 MB
Ugdymo planai
2023-2024 m. m. ugdymo planas 2023-12-10 22:42:48 329.08 KB
2022–2023 m. m. ugdymo planas 2023-12-10 22:42:59 387.29 KB
2021–2022 m. m. ugdymo planas 2023-12-10 22:43:07 287.82 KB
2020-2021 m. m. ugdymo planas 2023-12-10 22:43:16 7.95 MB
2019-2020 m. m. ugdymo planas 2023-12-10 22:43:24 8.5 MB
Veiklos planai
2023 metų veiklos planas 2023-12-10 22:43:37 344.46 KB
2022 metų veiklos planas 2023-12-10 22:43:47 66.8 KB
2021 metų veiklos planas 2023-12-10 22:43:58 435.6 KB
2020 metų veiklos planas 2023-12-10 22:44:07 601.13 KB
2019 metų veiklos planas  2023-12-10 22:44:15 513.03 KB
Nuotolinio darbo priemonių planas 2023-12-10 22:44:45 155.78 KB
Kiti dokumentai
Sprendimas „Dėl atlyginimo dydžio už neformalųjį švietimą nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimas 2023-11-28 20:58:26 606.23 KB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
Mokyklos vadovo 2022 metų veiklos ataskaita 2023-12-10 22:47:38 11.22 MB
Mokyklos vadovo 2021 metų veiklos ataskaita 2023-12-10 22:47:45 7.16 MB
Mokyklos vadovo 2020 metų veiklos ataskaita 2023-12-10 22:47:54 4.6 MB
Mokyklos vadovo 2019 metų veiklos ataskaita 2023-12-10 22:48:07 448.98 KB
Mokyklos vadovo 2023 metų veiklos ataskaita 553.61 KB
Kitos ataskaitos
2019 metų mokyklos veiklos ataskaita 2023-12-30 12:59:21 9.36 MB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita 2024-07-05 08:51:27 6.2 MB
2023 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2024-07-05 08:51:27 3.05 MB
2023 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2024-07-05 08:51:27 182.87 KB
2023 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2024-07-05 08:51:27 180.84 KB
2023 m. I ketv. sutrumpintas aiškinamasis raštas 2024-07-05 08:51:27 136.87 KB
2021 m.
2021 m. metinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2023-12-10 21:08:40 301.45 KB
2021 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-12-10 21:08:40 298.46 KB
2021 m. III ketv. finansinės būklės ataskaitos 2023-12-10 21:08:40 779.09 KB
2021 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2023-12-10 21:08:40 349.29 KB
2021 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 2023-12-10 21:08:40 3.88 MB
2020 m.
2020 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-12-10 21:08:57 4.29 MB
2020 m. III ketv. finansinės ataskaitos 2023-12-10 21:08:57 2.83 MB
2020 m. II ketv. finansinės ataskaitos 2023-12-10 21:08:57 3.32 MB
2020 m. I ketv. finansinės ataskaitos 2023-12-10 21:08:57 3.45 MB
2019 m.
2019 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-12-10 21:09:10 9.81 MB
2019 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-12-10 21:09:10 3.44 MB
2019 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-12-10 21:09:10 3.09 MB
2019 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-12-10 21:09:10 1.41 MB
2018 m.
2018 m. IV ketv. aiškinamasis raštas 2023-12-10 21:09:31 8.62 MB
2018 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-12-10 21:09:31 4.42 MB
2018 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-12-10 21:09:31 2.78 MB
2018 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-12-10 21:09:31 2.74 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaita 2024-07-05 08:53:10 5.22 MB
2023 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaita 2024-07-05 08:53:26 2.59 MB
2023 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaita 2024-07-05 08:53:38 2.93 MB
2023 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaita 2024-07-05 08:53:46 795.22 KB
2022 m.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio 31 d. ataskaita 2023-12-10 19:59:25 2.33 MB
2022 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2023-12-10 20:25:25 731.19 KB
2022 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2023-12-10 20:25:07 938.87 KB
2022 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2023-12-10 20:24:58 1.02 MB
2022 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2023-12-10 20:24:41 769.92 KB
2021 m.
2021 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2023-12-10 19:59:48 1.55 MB
2021 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo  ataskaita 2023-12-10 19:59:48 1.27 MB
2021 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2023-12-10 19:59:48 1 MB
2021 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2023-12-10 19:59:48 2.39 MB
2020 m.
2020 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2023-12-10 20:18:04 6.08 MB
2020 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2023-12-10 20:18:04 5.43 MB
2020 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2023-12-10 20:18:04 4.65 MB
2019 m.
2019 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2023-12-10 20:07:56 5.79 MB
2019 m. lapkričio 25 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-12-10 20:14:33 1.5 MB
2019 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2023-12-10 20:14:52 4.14 MB
2019 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2023-12-10 20:15:05 4.02 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

2024 m. balandžio 02 d. įsakymu Nr. V-45 

2024-07-04 12:03:07 427.16 KB
Įsakymas dėl viešųjų pirkimų taisyklių pripažinimo netekusiu galios 2024-07-04 12:03:07 87.65 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2024-07-04 12:03:07 158 KB
2024 m.
Įsigyta prekių, paslaugų, darbų 2024 m. II ketv. 2024-07-04 12:06:35 108.15 KB
Įsigyta prekių, paslaugų, darbų 2024 m. I ketv. 108.93 KB
2017 m.
2017 m. atlikti mažos vertės pirkimai 2024-07-04 12:03:29 79 KB
2017 m. viešųjų pirkimų plana 2024-07-04 12:03:40 42 KB
2017 m. sudarytos sutartys 2024-07-04 12:03:54 40.5 KB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
Mokyklos veiklos kokybės išorės vertinimas 2023-12-10 17:42:26 408.3 KB
Vertinimo išvados 2023-12-10 17:42:35 262.22 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2023-12-10 18:38:56 205.12 KB
Komisija ir atsakingas asmuo 2023-11-28 21:31:41 175.69 KB
Vidinis informacijos apie pažeidimus kanalas 2023-11-28 21:31:41 16.24 KB
Rekomendacinės gairės dėl dovanų ir paslaugų priėmimo apribojimų 2023-11-28 21:31:42 316.65 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
2024 m. I ketv. 2024-04-24 22:27:55 12.28 KB
2023 m. III ketv. 2024-04-24 22:27:55 25.32 KB
2020 m. IV ketv. 2024-04-24 22:27:55 21.8 KB
2020 m. III ketv. 2024-04-24 22:27:55 218.24 KB
2020 m. II ketv. 2024-04-24 22:27:55 218.3 KB
2020 m. I ketv. 2024-04-24 22:27:55 218.28 KB
2019 m. metinis 2024-04-24 22:27:55 219.21 KB
2019 m. IV ketv. 2024-04-24 22:27:55 219.09 KB
2019 m. III ketv. 2024-04-24 22:27:55 219.22 KB
2019 m. II ketv. 2024-04-24 22:27:55 219.09 KB
2019 m. I ketv. 2024-04-24 22:27:55 219.12 KB
Teisinė informacija Atnaujinta Dydis
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas 2023-11-28 21:57:55 78.53 KB
Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija 2023-11-28 21:57:56 123.26 KB
Geros mokyklos koncepcija 2023-11-28 21:57:57 221.98 KB