Muzika

 

 

Muzikinio ugdymo trukmė: fortepijonas, chorinis dainavimas, solinis dainavimas, smuikas, violončelė, pučiamieji instrumentai (fleita, saksofonas, trimitas, klarnetas, eufonija) – 7 metai;

gitara, mušamieji instrumentai, akordeonas – 6 metai(skirta 7-18 metų amžiaus vaikams);

ankstyvasis muzikinis ugdymas AMU – 2 metai (skirta 4 – 6 metų amžiaus vaikams).

Programų tikslas – sistemiškai plėsti mokinių meno srities žinias, stiprinti muzikinius gebėjimus ir įgūdžius bei suteikti bendrųjų ir dalykinių muzikinių kompetencijų.

Ankstyvasis muzikinis ugdymas – gerinti muzikinio ugdymo kokybę, perteikiant kultūrinę (estetinę) patirtį, žinias ir vertybes, auginti ir žadinti vaikų norą muzika ir grožiu turtinti savo gyvenimą, tikslingai nukreipti vaikus toliau mokytis meno dalykų.

Muzikinio ugdymo pagrindiniai dalykai :

muzikavimas – suteikia mokiniui muzikavimo instrumentu įgūdžius, reikalingus gebėjimams tobulinti ir kūrybiškumui atsiskleisti. Choriniame ir soliniame dainavime (privalomas instrumentas fortepijonas) – suteikia dainavimo meno srities žinias, muzikavimo gebėjimus ir įgūdžius, bendrųjų ir dalykinių muzikinių kompetencijų;

solfedžio – plėtoja bendruosius muzikinius gebėjimus – ritmo, dermės, intonavimo pojūtį, klausą, muzikinę atmintį;

muzikos istorija (mokoma nuo 5 klasės) – sistemiškai praplečia mokinių meno srities žinias, stiprinti įgūdžius bei suteikti bendrųjų ir dalykinių muzikinių kompetencijų, puoselėjant emocionalią, jautrią, dvasiškai stiprią asmenybę, kuriai muzika taptų svarbia dvasinio gyvenimo forma, meninės kūrybos šaltiniu šiuolaikiniame kultūriniame gyvenime. Supažindina su įvairių žanrų, formų, epochų, stilių, žymiausių lietuvių, Vakarų Europos, pasaulio kompozitoriais, muzikos kūriniais.

Pasirenkami dalykai: instrumentas (nuo 3 kl.), priklausomai nuo pagrindinio dalyko (choras, orkestras, ansamblis, solinis dainavimas), teatras, dailė, šokis.

Fortepijono mokytojai:

 • Raseiniuose – Jolanta Sederevičiūtė, Gintarė Gudaitienė, Laisvida Juodytė, Saulė Krečkauskienė, Rita Krikštanienė (Viduklės skyriuje, Raseiniuose), Jūratė Daugėlienė, Valdemara Dauknaitė
 • Ariogalos skyriuje – Alina Skirmantaitė – Ivoškienė, Džiuljeta Banienė

Akordeono mokytojai:

 • Raseiniuose – Zita Žemaitienė, Daiva Lipčienė, Gražvydas Jegnoras
 • Ariogalos skyriuje – Akvilė Baliukonytė

Pučiamųjų instrumentų mokytojai:

 • Raseiniuose – Asta Nikžentaitienė, Vaidas Dabžanskis, Arūnas Krištapavičius, Alfonsas Rukas
 • Viduklės skyriuje – Vidmantas Kveselis
 • Šiluvos skyriuje – Saulius Jankeliūnas

Smuiko mokytojos:

 • Raseiniuose – Eligija Dobilaitienė, Jolanta Turčinskienė
 • Ariogalos skyriuje – Danguolė Gudžiuvienė

Mušamųjų instrumentų mokytojas:

 • Vaidas Kasparavičius

Dainavimo mokytojai:

 • Jūratė Daugėlienė, Eugenija Kumpikevičienė, Stanislava Vežbavičienė, Vytautas Vasiliauskas, Giedrė Arlauskienė

Gitaros mokytojai:

 • Raseiniuose – Andrejus Radčenko, Vytautas Vasiliauskas, Domas Ročka
 • Ariogalos skyriuje – Domas Ročka

Teorijos dalyko mokytojai:

 • Raseiniuose – Valdemara Dauknaitė, Vijoleta Volungienė, Sigita Grubliauskaitė, Eugenija Kumpikevičienė, Giedrė Arlauskienė
 • Šiluvos skyriuje – Saulius Jankeliūnas
 • Viduklės skyriuje – Rita Krikštanienė
 • Ariogalos skyriuje – Danguolė Gudžiuvienė ir Danguolė Raškevičienė
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 12.10 – 12.55
 • 2. 13.00 – 13.45
 • 3. 13.55 – 14.40
 • 4. 14.50 – 15.35
 • 5. 15.45 – 16.30
 • 6. 16.40 – 17.25
 • 7. 17.35 – 18.20
 • 8. 18.30 – 19.15