Loading...

Raseinių meno mokykla

Raseinių meno mokykla atvira pokyčiams, nebijanti iššūkių, moderni, saugi ugdymo įstaiga, ugdanti savarankiškas ir kūrybingas asmenybes, meninės ir profesinės kompetencijos pagrindu plėtojanti mokinių kūrybinius, meninius, estetinius gebėjimus socialiniame ir kultūriniame gyvenime. 

Muzika

Meno mokyklos ugdytiniai dalyvauja respublikiniuose Balio Dvariono jaunųjų pianistų ir stygininkų, Juozo Pakalnio pučiamųjų instrumentų, akordeonininkų, solfedžio, Dainų šventėse, ,,Dainų dainelės” ir kituose konkursuose, kuriuose pelni laureatų vardus, laimi prizines vietas.

Šokis

Mokiniai įgyja lietuvių liaudies sceninio šokio, sportinio šokio bei šiuolaikinio šokio pagrindų. Šokio klasių mokiniai, susibūrę į šokių kolektyvą „Nuotaikėlė“, yra aktyvūs rajono ir miesto renginių, respublikinių šokių festivalių, koncertų dalyviai.

Dailė

Dailės ugdymas(is) apima šias pagrindines sritis: plastinę, vizualinę ir estetinę raišką, meno pasaulio pažinimą, teorines ir istorines žinias. Mokoma dailės kalbos – meno matyti, jausti, interpretuoti, analizuoti, įvertinti ir įsivertinti.

Teatras

Teatrinio ugdymo veiklą sėkmingai plėtojančios mokytojos ir mokiniai aktyviai dalyvauja mokyklos socialinių partnerių bei miesto renginiuose, inicijuoja ir įgyvendina kūrybines stovyklas, teatro akcijas, edukacines programas ir projektus.

Susisiekite su mumis​

Mokyklos partneriai