Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Raseinių meno mokyklos nuostatai 2023-11-28 21:09:24 3.11 MB
Metodinės veiklos nuostatai 2023-12-10 15:23:36 246.94 KB
Tvarkų aprašai
Elektroninio dienyno naudojimo tvarkos aprašas 2023-11-28 20:58:24 140.77 KB
Baigiamųjų ir keliamųjų egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2023-11-28 20:58:24 125.32 KB
Stojamųjų egzamino į FŠPU programas organizavimo  tvarkos aprašas 2023-11-28 20:58:25 121.8 KB
Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2023-11-28 20:58:25 381.07 KB
Atlyginimo dydžio už neformalųjį švietimą nustatymo Raseinių meno mokykloje tvarkos aprašas 2023-11-28 20:58:26 207.18 KB
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas karantino metu 2023-11-28 20:58:27 189.18 KB
Gautos paramos priėmimo, panaudojimo ir apskaitos tvarkos aprašas 2023-11-28 20:58:28 159.27 KB
Informacijos apie pažeidimus tvarkos aprašas 2023-11-28 20:58:28 293.26 KB
Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 2023-11-28 20:58:29 2.16 MB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka 2023-11-28 20:58:30 159.12 KB
Smurto ir patyčių prevencijos tvarkos aprašas 2023-11-28 20:58:30 164.55 KB
Turizmo renginių organizavimo aprašas 2023-11-28 20:58:31 5.09 MB
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika 2023-11-28 21:06:10 155.73 KB
Atestacijos komisijos darbo reglamentas 2023-11-28 21:06:10 297.8 KB
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas karantino metu 2023-11-28 21:06:11 189.18 KB
Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2023-12-10 18:38:56 205.12 KB
Taisyklės
Viešųjų pirkimų taisyklės 2024-07-04 12:03:07 158 KB
Pedagogų etikos kodeksas 2023-11-28 21:06:09 140.84 KB
Mokinių elgesio taisyklės 2023-11-28 21:06:09 120.01 KB
Priėmimas į mokyklą
Mokinių priėmimo į Raseinių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklas tvarkos aprašas 2023-11-28 20:58:23 211.58 KB
Prašymai
Prašymas priimti mokytis 2023-11-28 21:03:20 16.73 KB
Bendra prašymo forma 2023-11-28 21:03:21 32.5 KB
Dėl užmokesčio už mokslą sumažinimo 2023-11-28 21:03:21 34 KB
Prašymas antram instrumentui 2023-11-28 21:03:22 33 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš mokinių sąrašų 2023-11-28 21:03:22 13.66 KB
Prašymo šablonas darbuotojams 2023-11-28 21:03:23 12.75 KB
Pareigybių aprašymai
Administracijos pareigybių aprašymai
Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas 2024-03-22 21:35:21 221.07 KB
Raštvedžio pareigybės aprašymas 2024-03-22 21:35:21 197.26 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 131.56 KB
Specialistų pareigybių aprašymai
Bibliotekininko pareigybės aprašymas 2024-03-22 21:35:21 196.22 KB
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Bibliotekininko pareigybės aprašymas 2024-03-22 21:35:21 196.22 KB
Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas 2024-03-22 21:35:21 221.07 KB
Raštvedžio pareigybės aprašymas 2024-03-22 21:35:21 197.26 KB
Specialisto renginiams pareigybės aprašymas 2024-03-22 21:35:21 192.57 KB
Instrumentų derintojo pareigybės aprašymas 2024-03-22 21:35:21 192.17 KB
Valytojo pareigybės aprašas 2024-03-22 21:35:21 383.66 KB
Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininko (elektriko, santechniko, darbininko) pareigybės aprašymas 2024-03-22 21:35:21 209.22 KB
Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininko Ariogalos skyriuje pareigybės aprašymas 2024-03-22 21:35:21 195.81 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 12.10 – 12.55
 • 2. 13.00 – 13.45
 • 3. 13.55 – 14.40
 • 4. 14.50 – 15.35
 • 5. 15.45 – 16.30
 • 6. 16.40 – 17.25
 • 7. 17.35 – 18.20
 • 8. 18.30 – 19.15