Šokis

 

Šokio dalyko ugdymo  trukmė – 7 metai (skirta 7-18 metų amžiaus vaikams).

Programos tikslas –  padėti mokiniams įgyti šokio žinių, ugdyti šokio gebėjimus, plėtoti šokio ir bendrąsias kompetencijas. Sudaryti mokiniams galimybę rinktis savo poreikius, gebėjimus atitinkančią šokio ugdymo programą ir laisvai pasirenkamus dalykus.

Šokio ugdymo pagrindiniai dalykai:

klasikinis/šiuolaikinis šokis – suteikia mokiniams klasikinio šokio technikos pagrindus, plėtoja mokinių klasikinio šokio gebėjimus. Supažindinti su klasikinio – šiuolaikinio šokio judesiais ir jų deriniais, lavina  taisyklingą jų atlikimą;

lietuvių liaudies sceninis šokis – suteikia mokiniams lietuvių liaudies sceninio šokio technikos pagrindus, plėtoja fiziologines vaiko savybes, tobulina laikyseną ir koordinaciją, lavina šoklumą, lankstumą;

sceninio šokio ansamblis – plėtoja mokinių sceninio šokio ansamblinio atlikimo gebėjimus; mokinių ansambliškumo pojūtį, artistiškumą;

pramoginis šokis – suteikia mokiniams pramoginio šokio technikos pagrindus, supažindina su pramoginio šokio judesiais ir jų deriniais, lavinti  taisyklingą jų atlikimą.

Pasirenkami dalykai: teatras, dailė,  muzikos instrumentas (nuo 3 kl.), dainavimas solinis ar choras.

Mokiniai baigę 7 metų šokio ugdymo programą, gali rinktis tęstinį ugdymą (1-3 metai).

Mokytojos:

 • Raseiniuose – Aušra Jukilaitienė (šiuo metu nedirba)
 • Ariogalos skyriuje – Liudmila Bankauskienė
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 12.10 – 12.55
 • 2. 13.00 – 13.45
 • 3. 13.55 – 14.40
 • 4. 14.50 – 15.35
 • 5. 15.45 – 16.30
 • 6. 16.40 – 17.25
 • 7. 17.35 – 18.20
 • 8. 18.30 – 19.15