Dailė

 

Dailės ugdymas(is) apima tris pagrindines sritis: plastinę, vizualinę ir estetinę raišką, meno pasaulio pažinimą, teorines ir istorines žinias. Mokoma dailės kalbos – meno matyti, jausti, interpretuoti, analizuoti, įvertinti ir įsivertinti.

Dailės dalyko ugdymo  trukmė – 7 metai (skirta 7-18 metų amžiaus vaikams).

Programos tikslas – nuosekliai ir sistemiškai plėtoti dailės srities žinias, gebėjimus, įgūdžius, ugdyti kultūrinį sąmoningumą, suteikti bendrųjų ir dalykinių dailės kompetencijų, tenkinti dailės pažinimo ir individualios kūrybos poreikius.

Dailės ugdymo pagrindiniai dalykai:

piešimas – padeda suvokti tikrovės formų įvairovę, formuoja jų perteikimo bei studijavimo (tūris, forma, proporcijos, struktūra, šviesa, šešėlis ir pan.) įgūdžius. Piešimas apima studijinį, eskizinį bei interpretacinį piešinį. Susipažįstama su  įvairiomis piešimo priemonėmis (pieštukas, grafitas, anglis, sepija, kreida, trintukas, tušas, flomasteris ir pan.), išbandomos įvairios  jų  naudojimo galimybės ir nuosekliai formuojami darbo jomis įgūdžiai. Išbandomos ir įvaldomos įvairios sausos ir  šlapios  piešimo technikos. Susipažįstama su netradicinėmis piešimo priemonėmis ir eksperimentinėmis technikomis;

tapyba – padeda pažinti spalvų savybes ir jų, bei tapybos priemonių, technikų, plastinės raiškos pagalba, įvaizdinti regimąjį ar vaizduotės pasaulį, abstrakčias idėjas;

skulptūra – ugdo  erdvinės formos suvokimą, jos kūrimo pagrindus. Skulptūra apima lipdybą, konstravimą, erdvinę plastiką, erdvinės formos kompoziciją, skulptūrines formas ir objektus, skulptūrines instaliacijas, ir kt. Atsižvelgiant į mokyklos turimą bazę, mokytojų pasirengimą ir poreikį, skulptūra gali būti keičiama kitais erdvinės formos kūrimo principų suvokimą ugdančiais dalykais (keramika, erdviniu dizainu ar pan.);

kompozicija – supažindina mokinius su dailės kūrinio kūrimo sisteminiais principais, formuoja plastinių idėjų vizualizavimo įgūdžius, ugdo nestandartišką kūrybinį kritinį mąstymą.

dailėtyra – supažindina su dailės, architektūros istorine raida, kūrinių istoriniu ir kultūriniu kontekstu, dailės rūšimis, žanrais ir vizualinės kalbos pagrindais, formuoja individualų mokinio santykį su kūriniu, ugdyti gebėjimą vertinti. Dailėtyra apima dailės istoriją, teoriją (stiliai, žanrai, meninės raiškos priemonės ir kt.), kritiką (kūrinio ir jo aplinkos analizė, interpretacija, vertinimas).

Pasirenkami dalykai: muzikos instrumentas (nuo 3 kl.), dainavimas solinis ar choras, teatras, šokis.

Mokiniai baigę 7 metų dailės ugdymo programą, gali rinktis tęstinį ugdymą (1-3 metai).

Dailės mokytojos:

 • Raseiniuose – Gintarė Norkienė, Gina Kozikienė;
 • Ariogalos skyriuje – Lijana Raginskienė.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 12.10 – 12.55
 • 2. 13.00 – 13.45
 • 3. 13.55 – 14.40
 • 4. 14.50 – 15.35
 • 5. 15.45 – 16.30
 • 6. 16.40 – 17.25
 • 7. 17.35 – 18.20
 • 8. 18.30 – 19.15