Mokytojai

Raseinių meno mokykla

Vardas, Pavardė Pareigos Kvalifikacija Vadovauja El. paštas
Giedrė
Arlauskienė
Solfedžio Vyresnioji
mokytoja
  giedre.arlauskiene@raseiniumenomokykla.lt
Pasirenkamas
fortepijonas
Mokytoja
Vaidas
Dabžanskis
Trimitas Vyresnysis
mokytojas
  vaidas.dabzanskis@raseiniumenomokykla.lt
Albina
Damašauskienė
Teatrinis ugdymas Mokytoja
ekspertė
  albina.damasauskiene@raseiniumenomokykla.lt
Jūratė
Daugėlienė
Chorinis dainavimas,
dirigavimas
Mokytoja
ekspertė
  jurate.daugeliene@raseiniumenomokykla.lt
Fortepijonas Mokytoja
metodininkė
Valdemara
Dauknaitė

Fortepijonas

Mokytoja

  valdemara.dauknaite@raseiniumenomokykla.lt

Muzikos istorija

Mokytoja
metodininkė

Eligija
Dobilaitienė
Smuikas Vyresnioji
mokytoja
  eligija.dobilaitiene@raseiniumenomokykla.lt
Romena
Godelytė-Irkmonienė
Teatrinis
ugdymas
Vyresnioji
mokytoja
  romena.godelyte-irkmoniene@raseiniumenomokykla.lt
Sigita
Grubliauskaitė

Solfedžio

Vyresnioji
 mokytoja

  sigita.grubliauskaite@raseiniumenomokykla.lt

Pasirenkamas
fortepijonas,
dainavimas

Mokytoja

Gintarė
Gudaitienė
Fortepijonas Vyresnioji
mokytoja
  gintare.gudaitiene@raseiniumenomokykla.lt
Gražvydas
Jegnoras
Akordeonas Vyresnysis
mokytojas
  grazvydas.jegnoras@raseiniumenomokykla.lt
Laisvida 
Juodytė
Fortepijonas Vyresnioji
mokytoja
  laisvida.juodyte@raseiniumenomokykla.lt
Vaidas
Kasparavičius
Mušamieji instrumentai Mokytojas nesuteikta
kvalifikacine kategorija
  vaidas.kasparavicius@raseiniumenomokykla.lt
Gina
Kozikienė
Dailė Mokytoja
metodininkė
  gina.kozikiene@raseiniumenomokykla.lt
Saule
Krečkauskienė
Fortepijonas Vyresnioji
mokytoja
  saule.kreckauskiene@raseiniumenomokykla.lt

Rita
Krikštanienė

Fortepijonas, solfedžio

Vyresnioji
mokytoja

  rita.krikstaniene@raseiniumenomokykla.lt
Arūnas
Krištapavičius

Saksofonas

Vyresnysis
mokytojas
  arunas.kristapavicius@raseiniumenomokykla.lt
Eugenija
Kumpikevičienė

Chorinis dainavimas,
dirigavimas, solfedžio

Mokytoja
metodininkė

  eugenija.kumpikeviciene@raseiniumenomokykla.lt

Pasirenkamas
fortepijonas

Mokytoja

Vidmantas 
Kveselis

Saksofonas

Vyresnysis 
mokytojas

  vidmantas.kveselis@raseiniumenomokykla.lt
Daiva
Lipčienė

Akordeonas

Vyresnioji 
mokytoja

  daiva.lipciene@raseiniumenomokykla.lt

Pasirenkamas
fortepijonas

Mokytoja

Asta
Nikžentaitienė

Fleita

Mokytoja
metodininkė

  asta.nikzentaitiene@raseiniumenomokykla.lt
Gintarė
Norkienė
Dailė Mokytoja
metodininkė
  gintare.norkiene@raseiniumenomokykla.lt
Andriejus
Radčenko

Gitara

Vyresnysis 
mokytojas

  andriejus.radcenko@raseiniumenomokykla.lt
Alfonsas
Rukas

Saksofonas

Vyresnysis 
mokytojas

  alfonsas.rukas@raseiniumenomokykla.lt
Jolanta
Sederevičiutė

Fortepijonas

Mokytoja
metodininkė

  jolanta.sedereviciute@raseiniumenomokykla.lt
Ieva
Staliūnienė
Ankstyvasis
muzikinis
ugdymas
Mokytoja   ieva.staliuniene@raseiniumenomokykla.lt
Meno terapija Mokytoja
Vijoleta
Volungienė

Solfedžio

Mokytoja
metodininkė

  vijoleta.volungiene@raseiniumenomokykla.lt
Jolanta
Turčinskienė

Smuikas

Vyresnioji 
mokytoja

  jolanta.turcinskiene@raseiniumenomokykla.lt
Vytautas
Vasiliauskas

Solinis dainavimas

Vyresnysis 
mokytojas

  vytautas.vasiliauskas@raseiniumenomokykla.lt

Pasirenkama gitara

Mokytojas
metodininkas

Stanislava
Vežbavičienė
Solinis dainavimas Vyresnioji
mokytoja
  stanislava.vezbaviciene@raseiniumenomokykla.lt
Lina Volfienė Solinis dainavimas,
pasirenkamas
fortepijonas
Mokytoja   lina.volfiene@raseiniumenomokykla.lt
Zita Žemaitienė

Akordeonas

Mokytoja
metodininkė

  zita.zemaitiene@raseiniumenomokykla.lt

Viduklės skyrius

Vardas, Pavardė Pareigos Kvalifikacija Vadovauja El. paštas
Rita Krikštanienė       rita.krikstaniene@raseiniumenomokykla.lt
Vidmantas Kveselis       vidmantas.kveselis@raseiniumenomokykla.lt

Šiluvos skyrius

Vardas, Pavardė Pareigos Kvalifikacija Vadovauja El. paštas
Saulius Jankeliūnas       saulius.jankeliunas@raseiniumenomokykla.lt

Ariogalos skyrius

Vardas, Pavardė Pareigos Kvalifikacija Vadovauja El. paštas
Džiuljeta Banienė       dziuljeta.baniene@raseiniumenomokykla.lt
Liudmila Bankauskienė       liudmila.bankauskiene@raseiniumenomokykla.lt
Akvilė Baliukonytė       akvile.baliukonyte@raseiniumenomokykla.lt
Danguolė Gudžiuvienė       danguole.gudziuviene@raseiniumenomokykla.lt
Domas Ročka       domas.rocka@raseiniumenomokykla.lt
Kazimieras Jušinskas       kazimieras.jusinskas@raseiniumenomokykla.lt
Alina Skirmantaitė-Ivoškienė       alina.skirmantaite-ivoskiene@raseiniumenomokykla.lt
Danguolė Raškevičienė       danguole.raskeviciene@raseiniumenomokykla.lt
Lijana Raginskienė       lijana.raginskiene@raseiniumenomokykla.lt
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 12.10 – 12.55
 • 2. 13.00 – 13.45
 • 3. 13.55 – 14.40
 • 4. 14.50 – 15.35
 • 5. 15.45 – 16.30
 • 6. 16.40 – 17.25
 • 7. 17.35 – 18.20
 • 8. 18.30 – 19.15