Teatras

 

Teatro meno dalyko ugdymo trukmė – 6 metai (skirta 7-18 metų amžiaus vaikams).

Programos tikslas – ugdyti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, kūrybiškumą, sistemingai plėtoti teatro meno žinias, stiprinti praktinius gebėjimus ir įgūdžius, kultūrinį sąmoningumą, estetinę meninę nuovoką, siekiant išugdyti aktyvų visuomeninio gyvenimo dalyvį ir kūrėją, gebantį įgytą meninę patirtį skleisti ir perduoti sociokultūrinėje aplinkoje. Dalykas prieinamas įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, asmeninės patirties, specialiųjų poreikių. Teatro dalyko turinys atliepia strateginius švietimo tikslus – ugdyti kūrybingą, plataus akiračio, iniciatyvią asmenybę, siekiančia realizuoti savo tikslus ir gebėjimus sociokultūrinėje aplinkoje.

Teatro ugdymo pagrindiniai dalykai :

vaidyba – lavina kūrybinį dėmesį, vaizduotę, pojūčius, fantaziją, emocinę atmintį, pastabumą, išmonę, drąsą, bendravimą ir bendradarbiavimą, pasitikėjimą savimi. Skatinta mokinių kūrybinius išgyvenimus, kritinį mąstymą, suteikia galimybes individualiai išraiškai;

sceninė kalba – lavina balso valdymo, žodinio veiksmo, teksto prasmės suvokimą, kalbos kultūrą, padeda įgyti meninio skaitymo pradinių įgūdžių, skatina mokinių domėjimąsi lietuvių autorių grožine literatūra. ugdo mokinių kalbos raiškumą ir gebėjimus įtaigiai, išraiškingai ir paveikiai perteikti klausytojams literatūrinį tekstą;

sceninis judesys – lavina mokinių kūno plastiką, fizinį ištvermingumą, padeda pažinti savo kūno galimybes ir jas pritaikyti kūryboje. Mokiniai įgyja žinių apie kūno atpalaidavimo, kritimo, judėjimo erdvėje technikas;

vaidinimo kūrimas – supažindina mokinius su vaidinimo kūrimo pagrindais: medžiagos pasirinkimu, scenarijaus ar pjesės (ištraukos) skaitymu, analizavimu, vaidmenų paskirstymo principais, etiudų kūrimu, režisūrinio sumanymo įgyvendinimu, teatro raiškos priemonių panaudojimo galimybėmis; suteikia mokiniams kolektyvinės kūrybos patirties dalyvaujant ištraukų bei ištisinio vaidinimo repeticijose;

teatro istorija – skatina mokinius stebėti ir analizuoti teatro reiškinius, suprasti ir vertinti teatro istorinį, kultūrinį ir meninį kontekstą, padeda pažinti teatrinės kultūros ištakas ir raidą, stilistines ypatybes, žanrus, teatro ir kitų menų sąveiką, kultūros epochas.

Pasirenkami dalykai: teatro technologijos, viešasis kalbėjimas, dainavimas, šokis, muzikos instrumentas (nuo 3 kl.), dailė ir kt.

Mokiniai baigę 6 metų teatro ugdymo programą, gali rinktis tęstinį ugdymą (1-3 metai).

Teatro mokytojos:

 • Albina Damašauskienė
 • Romena Godelytė – Irkmonienė

Teatras yra Lietuvos mėgėjų teatro sąjungos narys.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 12.10 – 12.55
 • 2. 13.00 – 13.45
 • 3. 13.55 – 14.40
 • 4. 14.50 – 15.35
 • 5. 15.45 – 16.30
 • 6. 16.40 – 17.25
 • 7. 17.35 – 18.20
 • 8. 18.30 – 19.15