Tvarkų aprašai
Tvarkų aprašai Atnaujinta Dydis
Elektroninio dienyno naudojimo tvarkos aprašas 2023-11-28 20:58:24 140.77 KB
Baigiamųjų ir keliamųjų egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2023-11-28 20:58:24 125.32 KB
Stojamųjų egzamino į FŠPU programas organizavimo  tvarkos aprašas 2023-11-28 20:58:25 121.8 KB
Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2023-11-28 20:58:25 381.07 KB
Atlyginimo dydžio už neformalųjį švietimą nustatymo Raseinių meno mokykloje tvarkos aprašas 2023-11-28 20:58:26 207.18 KB
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas karantino metu 2023-11-28 20:58:27 189.18 KB
Gautos paramos priėmimo, panaudojimo ir apskaitos tvarkos aprašas 2023-11-28 20:58:28 159.27 KB
Informacijos apie pažeidimus tvarkos aprašas 2023-11-28 20:58:28 293.26 KB
Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 2023-11-28 20:58:29 2.16 MB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka 2023-11-28 20:58:30 159.12 KB
Smurto ir patyčių prevencijos tvarkos aprašas 2023-11-28 20:58:30 164.55 KB
Turizmo renginių organizavimo aprašas 2023-11-28 20:58:31 5.09 MB
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika 2023-11-28 21:06:10 155.73 KB
Atestacijos komisijos darbo reglamentas 2023-11-28 21:06:10 297.8 KB
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas karantino metu 2023-11-28 21:06:11 189.18 KB
Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2023-12-10 18:38:56 205.12 KB