Pareigybių aprašymai
Pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Administracijos pareigybių aprašymai
Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas 2024-03-22 21:35:21 221.07 KB
Raštvedžio pareigybės aprašymas 2024-03-22 21:35:21 197.26 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 131.56 KB
Specialistų pareigybių aprašymai
Bibliotekininko pareigybės aprašymas 2024-03-22 21:35:21 196.22 KB
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Bibliotekininko pareigybės aprašymas 2024-03-22 21:35:21 196.22 KB
Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas 2024-03-22 21:35:21 221.07 KB
Raštvedžio pareigybės aprašymas 2024-03-22 21:35:21 197.26 KB
Specialisto renginiams pareigybės aprašymas 2024-03-22 21:35:21 192.57 KB
Instrumentų derintojo pareigybės aprašymas 2024-03-22 21:35:21 192.17 KB
Valytojo pareigybės aprašas 2024-03-22 21:35:21 383.66 KB
Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininko (elektriko, santechniko, darbininko) pareigybės aprašymas 2024-03-22 21:35:21 209.22 KB
Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininko Ariogalos skyriuje pareigybės aprašymas 2024-03-22 21:35:21 195.81 KB