Metodinės grupės

Mokykloje veikia šios metodinės grupės

Akordeono ir styginių instrumentų metodinė grupė
Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Gražvydas Jegnoras   Vadovas
2.

Zita Žemaitienė

  Narė
3.

Daiva Lipčienė

  Narė
4.

Eligija Dobilaitienė

  Narė
5.

Jolanta Turčinskienė

  Narė
6.

Andriejus Radčenko

  Narys
7.

Vytautas Vasiliauskas

  Narys
Dainavimo metodinė grupė
Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Eugenija Kumpikevičienė   Vadovė
2.

Jūratė Daugėlienė

  Narė
3.

Stanislava Vežbavičienė

  Narė
4.

Vytautas Vasiliauskas

  Narys
5.

Giedrė Arlauskienė

  Narė
Muzikos teorijos metodinė grupė
Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Valdemara Dauknaitė   Vadovė
2.

Vijoleta Volungienė

  Narė
3.

Sigita Grubliauskaitė

  Narė
4.

Eugenija Kumpikevičienė

  Narė
5.

Giedrė Arlauskienė

  Narė
6.

Saulius Jankeliūnas

  Narys
7.

Rita Krikštanienė

  Narė
Fortepijono metodinė grupė
Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Jolanta Sederevičiūtė   Vadovė
2.

Gintarė Gudaitienė

  Narė
3.

Laisvida Juodytė

  Narė
4.

Saulė Krečkauskienė

  Narė
5.

Rita Krikštanienė

  Narė
6.

Jūratė Daugėlienė

  Narė
7.

Valdemara Dauknaitė

  Narė
Pučiamųjų instrumentų metodinė grupė
Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Asta Nikžentaitienė   Vadovė
2.

Vaidas Dabžanskis

  Narys
3.

Vidmantas Kveselis

  Narys
4.

Arūnas Krištapavičius

  Narys
5.

Alfonsas Rukas

  Narys
6.

Saulius Jankeliūnas

  Narys
7.

Vaidas Kasparavičius

  Narys
Teatro, šokio, dailės metodinė grupė
Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Romena Godelytė - Irkmonienė   Vadovė
2.

Aušra Jukilaitienė

  Narė
3.

Gintarė Norkienė

  Narė
4.

Albina Damašauskienė

  Narė
5.

Gina Kozikienė

  Narė
Ariogalos skyriaus metodinė grupė
Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Alina Skirmantaitė - Ivoškienė   Vadovė
2. Danguolė Gudžiuvienė   Narė
3.

Danguolė Raškevičienė

  Narė
4.

Liudmila Bankauskienė

  Narė
5.

Arūnas Krištapavičius

  Narys
6.

Lijana Raginskienė

  Narė
7.

Domas Ročka

  Narys
8.

Akvilė Baliukonytė

  Narė
9.

Džiuljeta Banienė

  Narė

Metodinių grupių funkcijos

 • Nagrinėja ugdymo turinio planavimo, integravimo, realizavimo, vertinimo ir įsivertinimo strategijų įgyvendinimo klausimus.
 • Nustato metodinės grupės metinės veiklos prioritetus, sudaro veiklos planą, pristato jį suderinimui metodinėje taryboje ir įgyvendina.
 • Analizuoja ir vertina dalykų ugdymo programas, aprobuoja mokomųjų dalykų teminius ir individualaus mokymo planus, teikia mokyklos direktoriui rekomendacijas dėl jų tvirtinimo.
 • Nagrinėja mokinių ugdymo sėkmingumą ir jų pasiekimus.
 • Aptaria mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, analizuoja ir vertina atestuojamų mokytojų metodinę veiklą.
 • Teikia siūlymus metodinės veiklos organizavimo klausimais mokyklos tarybai, metodinei tarybai, direktoriui, pavaduotojams ugdymui.

Dokumentai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 12.10 – 12.55
 • 2. 13.00 – 13.45
 • 3. 13.55 – 14.40
 • 4. 14.50 – 15.35
 • 5. 15.45 – 16.30
 • 6. 16.40 – 17.25
 • 7. 17.35 – 18.20
 • 8. 18.30 – 19.15