SKELBIAMAS KONKURSAS LAISVAI AKORDEONO MOKYTOJO PAREIGYBEI UŽIMTI

2022-06-22

Raseiniai

Mokyklos pavadinimas:  Raseinių meno mokykla, Ariogalos skyrius

Pareigybės pavadinimas:  Akordeono mokytojas

Darbo krūvis:  Nepilnas (0, 4 etato) (darbo užmokestis bruto 580 Eur, darbo užmokestis priklauso nuo turimos kvalifikacijos ir pedagoginio darbo stažo)

Darbo sutarties rūšis:  Neterminuota

Kvalifikaciniai reikalavimai:  turėti aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų akordeono srities išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją, arba būti išklausius Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytą pedagoginių-psichologinių žinių kursą.

Pretendentai dokumentus pateikia iki 2022-08-12, 15 val., Raseinių meno mokykloje adresu Vytauto Didžiojo g. 15, Raseiniai, 60150 arba el. paštu: mokykla@raseiniumenomokykla.lt . Telefono nr. pasiteirauti  8 649 80299. Su kandidatais bus susisiekta telefonu ir informuota apie atrankos pokalbio datą.

Pretendentų pateikiami dokumentai:

  1. prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  3. aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
  4. gyvenimo aprašymas;
  5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija arba pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopija;
  6. rekomendacijos (neprivaloma).