Akordeono ir styginių instrumentų metodinė grupė

Metodinės grupės vadovas G. Jegnoras.

Mokytojai – A. Radčenko, D. Lipčienė, Z. Žemaitienė, J. Turčinskienė, E. Dobilaitienė, V. Vasiliauskas.

Akordeono mokytojai: vyresnioji mokytoja Daiva Lipčienė, edukologijos ir švietimo vadybos magistras Gražvydas Jegnoras ir mokytoja metodininkė Zita Žemaitienė.
2014-2015 m. m. akordeono skyriuje mokėsi 32 mokiniai, kurie yra nuolatiniai tarptautinių, respublikinių jaunųjų akordeonistų konkursų, festivalių, maratonų dalyviai.
2012 m. Kaune X jubiliejiniame tarptautiniame jaunųjų akordeonistų konkurse „Ascoltate“ Rytis Pranckūnas (Z. Žemaitienė) laimėjo II vietą. Aurimas Minialga (G. Jegnoras) Krekenavoje dalyvavo respublikiniame akordeono muzikos festivalyje ,,Pavasario spalvos“. Akordeonistų orkestras (G. Jegnoras) apsigynė II laipsnio meninę kategoriją ir pateko į Respublikinę moksleivių dainų šventę.
2013 m. mokiniai Danielė Razgutė (mokytoja D. Petrauskienė), Raminta Banytė (G. Jegnoras), Ignė – Marija Miniauskaitė (D. Lipčienė) dalyvavo Kauno krašto akordeonistų maratone. Akordeonų orkestras (G. Jegnoras) dalyvavo festivalyje „Senieji Vilniaus stogai“ Balio Dvariono muzikos mokykloje.
Tarptautiniame kamerinių ansamblių ir orkestrų festivalyje-konkurse „Ansamblių paradas 2014“ orkestrų grupėje laimėjo III vietą.
Mokinys R. Pranckūnas laimėjo (Z. Žemaitienė) II vietą Lietuvos jaunųjų akordeonistų konkurse. Jaunųjų kompozitorių popietėje „Mano garsų pasaulis“ savo kūrybos kūrinius pristatė M. Selvenytė ir D. Maslauskas (Z. Žemaitienė).
2014 m. akordeono skyriaus mokiniai aktyviai dalyvavo koncertinėje veikloje.
D. Razgutė ir D. Kvietkutė (mokyt. D. Petrauskienė) koncertavo profesoriaus A. Norkaus jubiliejiniame renginyje VšĮ Raseinių ligoninėje, grojo Šiluvos gimnazijos jubiliejiniame koncerte. Mokytojos metodininkės Z. Žemaitienės mokiniai   D.Platonovas, M. Selvenytė, M. Lušaitė, M. Žiūkas koncertavo Šaltinio progimnazijoje, rašytojo P. Baužio knygos pristatymo šventėje Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje.
2015 m. mokinės K. Kareivaitė ir I. Ragaliauskaitė (D. Lipčienė) ir R. Banytė (G. Jegnoras) koncertavo Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje, fotografo J. Dunausko kūrybos parodos „Takeliu per Lietuvą“ atidaryme. Z. Žemaitienės mokinė M. Selvenytė dalyvavo Respublikiniame muzikos (meno) mokyklų instrumentinių ansamblių festivalyje „Mokytojas ir mokinys“ Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje.
Styginiais instrumentais moko groti vyresnioji mokytoja Eligija Dobilaitienė (smuikas), vyresnioji mokytoja Jolanta Turčinskienė (smuikas ir violončelė), mokytojas metodininkas Vytautas Vasiliauskas (gitara), vyresnysis mokytojas Andriejus Radčenko (gitara ir būgnai).
Smuiko ir violončelės klasės mokinių muzikinė veikla labai plati: nuo mokymosi griežti smuiku ir violončele individualių pamokų iki muzikavimo įvairios sudėties ansambliuose, akompanavimo įvairiems solistams, vokaliniams ansambliams.
Mokiniai aktyviai muzikuoja styginių instrumentų ansamblyje (J. Turčinskienė) ir smuikininkų ansamblyje (E. Dobilaitienė), dalyvauja tarptautiniuose, respublikiniuose ir rajoniniuose konkursuose, festivaliuose, projektinėje veikloje.
Nacionaliniame Balio Dvariono pianistų ir stygininkų konkurse Vilniuje 2012 m. saviraiškos ugdymo kategorijos diplomante tapo Austėja Pranckūnaitė (E. Dobilaitienė).
X tarptautiniame jaunųjų atlikėjų kamerinės muzikos konkurse-festivalyje „Giovani Virtuosi“ Alytuje 2015 m. laureačių vardus iškovojo Lyja ir Vėja Germanavičiūtės (J. Turčinskienė, L. Juodytė).
III respublikiniame instrumentinių ansamblių konkurse „Karamelė“ Kelmėje, 2015 m. įteiktas II laipsnio diplomas Lyjai ir Vėjai Germanavičiūtėms (J. Turčinskienė ir L. Juodytė), III laipsnio diplomai Emilijai Maciukevičiūtei, Danielei Aleksaitei, Gabijai Unikytei, Gabijai Karabinaitei, Domantui Pranckūnui (J. Turčinskienė, L. Juodytė, dr. J. Daugėlienė).
Kai kurie mokiniai, baigę meno mokyklą, pasirinko muzikos studijas ir dabar dirba pedagoginį darbą tai Renata Grigalytė-Surkienė (Kauno Suzuki muzikos studija, smuiko mokytoja), Ingrida Keršytė-Grigaitienė (Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla, smuiko mokytoja), kiti buvę mokinai muzikuoja įvairiuose kolektyvuose.
Mokytojai ir mokiniai bendradarbiauja su kitų instrumentų skyrių mokiniais ir mokytojais, ypač aktyviai su solinio ir chorinio dainavimo skyriumi. Jie akompanuoja „Dainų dainelės“ konkurso dalyviams, koncertuoja tradiciniuose kalėdiniuose koncertuose, dalyvauja bendruose projektuose. Mokytojai užsiima ne tik pedagogine veikla, bet taip pat aktyviai koncertuoja, kuria bei aranžuoja, organizuoja koncertus, renginius, rašo scenarijus.
Informacija pildoma

Dainavimo metodinė grupė

Dainavimo metodinės grupės mokytojai: G. Arlauskienė, V. Vasiliauskas, grupės vadovė E. Kumpikevičienė, dr. J. Daugėlienė, S. Vežbavičienė (nuotraukoje nėra).

Dainavimo mokytojų metodinė veikla
Dainavimo mokytojos E. Kumpikevičienė, S. Vežbavičienė, dr. J. Daugėlienė parengė ir skaitė pranešimus muzikos teorijos skyriaus organizuotoje respublikinė konferencijoje ,,Solfedžio ir muzikos istorijos pažinimo ugdymas: aktualijos ir perspektyvos‘‘(2007, Raseiniai). Mokytojų metodiniai darbai – ,,Muzikinio ugdymo turinio vykdymo ypatumai jaunesnėse klasėse“ (2008, parengė dr. J. Daugėlienė), ,,Dainavimo komponentų suderinimas paauglių merginų chore“ (2004, parengė J.Oržekauskaitė) – eksponuoti respublikinėse PPRC (Pedagogų profesinės raidos centras) metodinių darbų parodose. Mokytoja ekspertė dr. J. Daugėlienė parengė 23 mokslines publikacijas recenzuojamuose leidiniuose ir mokslo darbų žurnaluose, referuojamuose tarptautinėse duomenų bazėse (INDEX COPERNICUS, CEEOL, „EBSCO Publishing“), skaitė pranešimus 9-ose respublikinėse ir 14-oje tarptautinių mokslinių konferencijų, tarp jų užsienio šalyse: Norvegijoje (Bergenas), Belgijoje (Liuvenas), Latvijoje (Rezekne, Daugpilis), Baltarusijoje (Gardinas).
Jaunių choras (vadovė Eugenija Kumpikevičienė, koncertmeisterė Saulė Krečkauskienė) – Lietuvos dainų šventės ,,Būties ratu“ (2007), Respublikinės moksleivių dainų šventės ,,Mes – laisvės vaikai“(2005) dalyvis, kasmetinių Juozo Gruodžio, Kauno apskrities muzikos ir meno mokyklų vaikų chorų festivalių dalyvis. Kolektyvas koncertuoja sakralinės muzikos renginiuose rajone, respublikoje.
Solistė Ieva Goleckytė (mokytoja S.Vežbavičienė, koncertmeisterė S.Krečkauskienė) – Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso ,,Dainų dainelė 2008” zoninio turo laureatė, respublikinio turo dalyvė, Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso ,,Dainų dainelė 2006” konkurso laureatė, II tarptautinio konkurso ,,Daina miestui” (2006) diplomantė.
Gustavas Klikna (mokytoja J.Oržekauskaitė, koncertmeisterė J.Daugėlienė) – respublikinio konkurso ,,Dienraščio RESPUBLIKA mažieji talentai 2008” laureatas.
Chorinio dainavimo specialybės mergaičių ansamblis (mokytoja J. Oržekauskaitė, koncertmeisterė J. Daugėlienė) – Respublikinio vaikų ir moksleivių TV konkurso ,,Dainų dainelė 2006 ” zoninio turo laimėtojas, respublikinio turo dalyvis. Ansamblio sekstetas IV tarptautiniame vaikų ir moksleivių dainavimo konkurse-festivalyje ,,Vyturiai ir vyturėliai” (2005) apdovanotas diplomu už artistiškumą.
Merginų vokalinis trio (mokytoja E. Kumpikevičienė, koncertmeisterė J. Daugėlienė) 2006 m. tapo Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso ,,Dainų dainelė” zoninio turo laureatu, TV turo dalyviu.
Ignė Lipnickaitė (mokytoja J. Oržekauskaitė, koncertmeisterė D. Petkevičiūtė) – Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso ,,Dainų dainelė 2004” zoninio turo nugalėtoja, TV turo dalyvė.
2012 m. jaunių choras (vad. G. Arlauskienė) dalyvavo respublikinėje moksleivių dainų šventėje „Mūsų vardas Lietuva“.
2012 m. Respublikiniame vaikų ir moksleivių TV konkurse „Dainų dainelė“ dalyvavo solistės Vaida Babonaitė (vad. St. Vežbavičienė), Erika Blinkutė (vad. A. Radčenko).
2013 m. meno mokyklos mokiniai dalyvavo X respublikiniame vaikų ir mokinių dainavimo konkurse „Vyturiai ir vyturėliai“ Kelmėje. Vokalinis ansamblis (vad. E. Kumpikevičienė) pelnė II laipsnio diplomą, solistė V. Babonaitė (vad. S. Vežbavičienė) įvertinta laureato diplomu, solistė K. Antanavičiūtė (vad. S. Vežbavičienė) – II laipsnio diplomu, solistė E. Bagdonaitė (vad. S. Vežbavičienė) – III laipsnio diplomu.
2012 m. jaunių choras (vad. G. Arlauskienė) dalyvavo bendrame projekte su Lenkijos Respublikos Liubartovo miestu „Raseinių ir Liubartovo miesto jaunimo mainai“. Tais pačiais metais jaunių choras dalyvavo Kultūros centro organizuotame renginyje „Lietuviškų šlagerių vakaras“ Kovo 11-ajai dienai paminėti kartu su kultūros centro mišriu choru „Šatrija“ (vadovas G. Jegnoras).
2013 m. jaunių choras (vad. G. Arlauskienė) dalyvavo bendrame projekte su Estijos Respublikos Raplos miestu „Raseinių ir Raplos miesto jaunimo mainai“.
2014 m. jungtinis jaunių choras (vad. G. Arlauskienė, E. Kumpikevičienė) dalyvavo respublikinėje Lietuvos dainų šventėje „Čia mūsų namai“.
Respublikiniame vaikų ir moksleivių TV konkurse „Dainų dainelė“ dalyvavo solistės Vaida Babonaitė, Kamilė Antanavičiūtė (vad. St. Vežbavičienė), vokalinis ansamblis (vad. J. Daugėlienė), vokalinis ansamblis (vad. E. Kumpikevičienė).
Instrumentinių specialybių vokalinis ansamblis (mokytoja ekspertė dr. Jūratė Daugėlienė) – Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso ,,Dainų dainelė 2008” zoninio turo nugalėtojas, respublikinio turo dalyvis, respublikinio konkurso ,,Dienraščio RESPUBLIKA mažieji talentai 2008” laureatas. Kolektyvas koncertavo Mlavoje (Lenkija), dalyvavo Tarptautiniame festivalyje ,,Skambančios spalvos“. V respublikiniame vaikų ir moksleivių dainavimo konkurse-festivalyje,,Vyturiai ir vyturėliai”pelnytas I laipsnio diplomas, III Žemaitijos krašto vaikų ir moksleivių festivalyje – konkurse ,,Skambioji daina” iškovota II vieta.
Choras “VIVAT CANTUS” susibūrė 2008 m. Choro vadovė ir koncertmeisterė – mokytoja ekspertė dr. Jūratė Daugėlienė. Šio choro jaunių ir jaunučių vokaliniai ansambliai dalyvauja respublikiniuose mokinių, jaunimo dainavimo konkursuose ir pelno apdovanojimų juose: LTV konkurse „Dainų dainelė“ (2010, 2012, 2014) tapo zoninio turo laureatais, nacionalinio turo dalyviais. IV Žemaitijos krašto vaikų ir moksleivių dainų festivalyje-konkurse „Skambioji daina“ laimėtas Grandprix, I vieta, diplomas už geriausiai atliktą lietuvių liaudies dainą. VI vaikų ir mokinių dainavimo konkurse „Vyturiai ir vyturėliai“ pelnytas Laureato diplomas, VII vaikų ir mokinių dainavimo konkurse „Vyturiai ir vyturėliai“ iškovotas I laipsnio diplomas, VIII vaikų ir mokinių dainavimo konkurse „Vyturiai ir vyturėliai“ pelnytas Laureato diplomas ir prizas už artistiškumą, IX vaikų ir mokinių dainavimo konkurse „Vyturiai ir vyturėliai“ (2015) laimėtos I ir III vietos. Choras – Respublikinių dainų švenčių (2009, 2012, 2014), Juozo Gruodžio vardo muzikos ir meno mokyklų chorų festivalio (2009, 2014) dalyvis. 2012 m. chorui suteikta I meninio pajėgumo kategorija.
„VIVAT CANTUS“(vad. dr. J. Daugėlienė) vokaliniai ansambliai dalyvavo respublikiniuose, tarptautiniuose festivaliuose, šventėse Kaune, Tauragėje, Naujojoje Akmenėje, Nidoje, filmavosi LTV laidose „Duokim garo“. Jaunieji choristai – aktyvūs rajono, mokyklos renginių dalyviai. Suorganizuota 14 teminių koncertų Meno mokykloje, pastatyta muzikinė pasaka „Meškiukas Rudnosiukas“, koncertuota rajono bendruomenei, rajono mokyklose, organizuoti koncertai Blinstrubiškių socialinės globos namuose, įgyvendintas meninis projektas „Visi kartu“ Šiaulių universitete ir kt.
2015 m. meno mokyklos mokiniai dalyvavo IX respublikiniame vaikų ir mokinių dainavimo konkurse „Vyturiai ir vyturėliai“ Kelmėje. Mokytojos E. Kumpikevičienės vadovaujamas merginų vokalinis ansamblis iškovojo laureato vardą, E. Bagdonaitė (vad. S. Vežbavičienė) apdovanota I laipsnio diplomu. 2015 m. Kaune vykusiame akapelinės dainos konkurse „Oi žiba žiburėlis“ mokytojos E. Kumpikevičienės vadovaujamas merginų tercetas iškovojo laureato vardą, o sakralinės muzikos konkurse – festivalyje „Giesmių giesmelė“, vykusiame Kaune, merginų vokalinis ansamblis pelnė laureato vardą.
Informacija pildoma

Fortepijono metodinė grupė

Fortepijono metodinė grupės vadovė Jolanta Sederevičiūtė.

Mokytojos – Laisvida Juodytė, Birutė Galdikienė (jau nedirba), Valdemara Dauknaitė, Gintarė Gudaitienė, dr. Jūratė Daugėlienė, Saulė Krečkauskienė, Rita Krikštanienė, Sigita Grubliauskaitė.

Jaunieji pianistai dalyvauja skyriaus organizuojamuose konkursuose-festivaliuose, pažintinėse-edukacinėse ekskursijose, projektuose, teminiuose koncertuose. Realizuoti projektai: ,,Nacionalinės profesionaliosios fortepijoninės muzikos festivalis“, „Mainų“ koncertai, ,,Aš ir muzika“, „Elenos Laumenskienės fortepijoninių kūrinių konkursas-festivalis“. Organizuoti teminiai koncertai: „Pasitinkant žiemą“, „Impromptu“, „Pjesės koncertas“ . Mokiniams surengtos pažintinės-edukacinės ekskursijos Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Kretingoje, Palangoje.
Jaunieji pianistai yra daugelio respublikinių konkursų nugalėtojai.
Deimantė Lipčiūtė (mokyt. J. Sederevičiūtė) II respublikiniame jaunųjų pianistų konkurse ,,Linksmieji pirštukai‘‘, IV Kauno apskrities jaunųjų pianistų konkurse „Konsonansas-disonansas“, Kauno regiono jaunųjų pianistų konkurse Muzikos garsai“ tapo laureate. I respublikiniame jaunųjų pianistų konkurse ,,Linksmieji pirštukai“ mokinė iškovojo Grand Prix (mokyt. S. Krečkauskienė).
Domantas Pranckūnas (mokyt. dr. J. Daugėlienė) – respublikinio jaunųjų pianistų konkurso „…nuo baroko iki romantizmo…” laureatas, II respublikinio jaunųjų pianistų konkurso „Klasikos garsai“ laureatas, I respublikinio jaunųjų pianistų konkursas „Klasikos garsai“ diplomantas ir džiazinės pjesės nominantas, V tarptautinio džiazo muzikos festivalio – konkurso „Sąskambiai“ diplomantas.
Titas Kačiušis (mokyt. S. Krečkauskienė) – VI respublikinio konkurso ,,Linksmieji pirštukai“ laureatas, XVIII B. Dvariono pianistų ir stygininkų konkurso nacionalinio turo diplomantas, I respublikinio jaunųjų pianistų konkurso „Klasikos garsai“ diplomantas.
Meda Bertašiutė (mokyt. G. Gudaitienė) – V ir VI respublikinio jaunųjų pianistų konkurso ,,Linksmieji pirštukai“ laureatė.
Nuo 1997 m. jaunieji pianistai dalyvauja tradiciniame respublikiniame jaunųjų pianistų festivalyje-maratone. Pasirodyta respublikiniuose ir tarptautiniuose jaunųjų atlikėjų festivaliuose, festivaliuose-konkursuose: ,,Grokime kartu“, „Skambančios spalvos“, „Šypsenėlė“, „Muzikuojame šeimoje “, ,,Vaikystė su muzika“, ,,Polifonija ir aš“, „Karamelė“, „Giovani virtuosi“ ir kt. Eilę metų laureatų, diplomantų vardus respublikiniame fortepijoninių ansamblių festivalyje-konkurse ,,Skambinu su draugu„ pelno mokytojų S. Krečkausienės ir G. Gudaitienės parengti fortepijoniniai duetai. Įvairios sudėties instrumentinių ir kamerinių ansamblių konkursų laureatais, diplomantais tapo jaunieji pianistai Airinga Baranauskaitė, Dominyka Kleišmantaitė, Ugnė Jakaitytė, Titas Kačiušis, Dovilė Byštautaitė (mokyt. S. Krečkauskienė), Erika Blinkutė, Ugnė ir Eglė Krečkauskaitės (mokyt. G. Gudaitienė), Gabija Karabinaitė, Vėja Germanavičiūtė (mokyt. L. Juodytė), Domantas Pranckūnas (mokyt. dr. J. Daugėlienė).
Skyriaus pedagogės, suvokdamos visuomeninių pokyčių reikšmę, kelia sau tikslą – mokytis visą gyvenimą. Šį tikslą realizuoja tobulindamos kvalifikaciją respublikiniuose seminaruose, kvalifikacijos kursuose, fortepijono simpoziumuose, dalijasi gerąja pedagogine partirtimi bendradarbiaudamos su kitų miestų institucijomis, dalyvaudamos Kauno krašto fortepijono mokytojų draugijos veikloje. Fortepijono skyriuje aktyviai organizuojama metodinė veikla: rengiamos metodinės dienos, popietės, vedamos atviros pamokos. Mokytoja ekspertė dr. J. Daugėlienė ir mokytoja metodininkė J. Sederevičiūtė metodine patirtimi dalijasi rengdamos kvalifikacijos tobulinimo seminarus.
Mokytojos ekspertės dr. J. Daugėlienės darbai publikuoti mokslo darbų žurnaluose, referuojamuose tarptautinėse duomenų bazėse („Kūrybos erdvės“, „Jaunųjų mokslininkų darbai“, „Studijos šiuolaikinėje visuomenėje“ ir kt.), recenzuojamuose leidiniuose („Meno procesas: tarp konstruktyvaus mąstymo, emocijų ir įkvėpimo“, „Tiriamosios veiklos aspektai aukštojoje mokykloje, „Modernumo diskursas šiuolaikiniame Lietuvos mene“, „Meninio ugdymo aktualijos“, „Meninio ugdymo realijos ir plėtros perspektyvos“, „Ars et praxis“ ir kt.). Dr. J. Daugėlienė skaitė pranešimus 9 respublikinėse mokslinėse ir 14-oje tarptautinių mokslinių konferencijų („Efektyvaus meninio ugdymo problemos“, „Mokytojų rengimas XXI amžiuje: pokyčiai ir perspektyvos“, „Salus. Societas. Scientia“, „Menas ir mokslas: pastovumo ir kaitos apraiškos“ ir kt.), tarp jų – užsienio šalyse: „Mokymas ir mokytojų ugdymas atskaitomybės eroje. Ką mes žinome ir ką mes turime žinoti?“ Norvegijoje (Bergenas), “Reflektuojantis muzikos mokytojas“ Belgijoje (Liuvenas), „Iššūkių ir galimybių laikas: problemos, sprendimai ir perspektyvos“ Latvijoje (Rezekne), „Preludia LLIII-158“ Latvijoje (Daugpilis), „Aktualios pasaulinio meno kultūros problemos“ Baltarusijoje (Gardinas).
Parengė dr. Jūratė Daugėlienė

Muzikos teorijos metodinė grupė

Muzikos teorijos metodinės grupės vadovė Valdemara Dauknaitė.

Mokytojos – Rita Krikštanienė, Giedrė Arlauskienė, Sigita Grubliauskaitė, Eugenija Kumpikevičienė, Vijoleta Volungienė.

Muzikos teorijos skyrius veikia nuo mokyklos įkūrimo, nuo 1959 m.
Mokiniai mokomi muzikos teorijos dalykų: solfedžio, muzikos istorijos. Teorinių dalykų reikšmė bendram būsimo muzikanto ugdymui yra labai svarbi, todėl jų mokomasi nuo pirmųjų iki paskutiniųjų mokslo metų.
Muzikos teorijos mokytojos aktyviai dalyvauja metodinėje veikloje: organizuoja seminarus, dalyvauja regioniniuose, respublikiniuose metodiniuose renginiuose, dalijasi asmenine gerąja darbo patirtimi su kitų rajonų ir miestų muzikos teorijos skyriaus pedagogais, yra parengusios metodinių darbų. Solfedžio mokytojos yra sudariusios ,,Skaitymo iš lapo“ knygą 1 – 7 klasėms, kuri buvo eksponuojama PPRC (Pedagogų profesinės raidos centras) parodoje.
Mokytoja metodininkė Vijoleta Volungienė, rengia ugdytinius respublikiniam solfedžio konkursui J. Gruodžio konservatorijoje ir laimi laureato diplomus.
Tradicinėmis tapusios organizuojamos muzikinės popietės „Mano garsų pasaulis“, „Įspūdis“ (bendras projektas su dailės skyriaus mokiniais), viktorinos, kurios atskleidžia mokinių kūrybiškumą, žinias, gebėjimus bendrauti. Viktorinos ,,Noriu žinoti“ medžiaga pateikta parodai PPRC.
Parengta kompiuterinė mokymo(si) priemonė ,,Kompiuteris – solfedžio pagalbininkas, mokytojos metodininkės Vijoleta Volungienė ir Jolita Oržekauskaitė.
Ankstyvojo muzikinio ugdymo grupėje, kurios tikslas – atskleisti ikimokyklinio amžiaus vaikų muzikinius gebėjimus, užsiėmimus, kuriuose improvizuojama, klausomasi muzikos, dainuojama, žaidžiama, įsimenami elementarūs toniniai, ritminiai dariniai, mokomasi muzikos rašto pradmenų, veda mokytoja S. Grubliauskaitė, lanko 3-4 metų ir 5-6 metų vaikai. Muzikos pažinimui naudojamos įvairios priemonės: liaudies, akademinės ir šiuolaikinės muzikos įrašai, instrumentai (marakasai, tambūrinai, lėkštės, trikampiai, būgneliai, lazdelės), pupų maišeliai, šifono skarelės, kamuoliukai, spalvinis parašiutas.
Rengiamos ekskursijos į Lietuvos nacionalinį operos ir baleto teatrą, Kauno valstybinį muzikinį teatrą, Klaipėdos muzikinį teatrą, muziejus. Skatinamas mokinių kūrybiškumas, domėjimasis muzikiniu gyvenimu: mokslo metų pabaigoje skyriaus mokytojos organizuoja mokinių savos kūrybos kūrinių koncertą – parodą.
Informacija pildoma

Pučiamųjų instrumentų metodinė grupė

Pučiamųjų instrumentų metodinės grupės mokytojai: Arūnas Krištapavičius, Vidmantas Kveselis, Vaidas Dabžanskis, grupės vadovė Asta Nikžentaitienė, Alfonsas Rukas, Edmundas Galdikas (jau nedirba).

Groti pučiamaisiais instrumentais moko mokytojai: saksofonu – vyresnysis mokytojas Alfonsas Rukas, klarnetu – mokytojas metodininkas Gintautas Grigalis (nuo 2017 metų rugsėjo mėn. nedirba), trimitu – vyresnieji mokytojai Vaidas Dabžanskis ir Edmundas Galdikas. Pučiamųjų orkestrui, vadovauja mokytojas Alfonsas Rukas, orkestro šokėjų grupei – mokytoja Aušra Jukilaitienė. Orkestrui talkina mokytojai Vaidas Dabžanskis (eufonija) ir Edmundas Galdikas (tūba), Arūnas Krištapavičius (klarnetas).
Mokiniai kasmet dalyvauja respublikiniame Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų konkurse ir dažnai pelno prizines vietas. 2004 m. saksofonininkas Deividas Skiparis (mokyt. A. Rukas) J. Pakalnio respublikinio konkurso diplomantas. 2006 m. trimitininkas Tadas Vičiūnas minėtame konkurse tapo laureatu. Jį ruošė mokytojas E. Galdikas, koncertmeisterė M. Anančenkova. Tais pačiais metais trimitininkų, fleitininkių, saksofonininkų ansambliai pasirodė respublikiniame festivalyje ,,Nuo Mocarto iki …“ bei Tarptautiniame festivalyje ,,Iš aplinkui – Jonava 2006“
Respublikiniame J. Pakalnio jaunųjų atlikėjų konkurse keletą metų prizines vietas pelnė jaunieji klarnetininkai: Agnius Tamošaitis (2002 m.), Alfredas Drąsutis (2006 m.), Nojus Globys (2014 m.). Konkursui juos ruošė mokytojas G. Grigalis, koncertmeisterė J. Daugėlienė.
Konkurse prizines vietų laimėtojai ir jaunieji trimitininkai: Vytautas Lauraitis (2002 m., 2004 m.), Adomas Jegnoras (2004 m., 2006 m.), Mantas Mazys (2006 m.), Martynas Siriūnaitis (2008 m., 2010 m.). Juos konkursui ruošė mokytojas V. Dabžanskis, koncertmeisterė J. Sederevičiūtė ir S. Krečkauskienė.
Fleitininkės Gabrielė Mėlinytė ir Emilija Vileikytė (mokyt. A. Nikžentaitienė) 2010 m., 2012 m., 2014 m. taip pat puikiai pasirodė respublikiniame J. Pakalnio konkurse ir laimėjo zoninio turo laureato vardą bei prizines vietas respublikiniame ture (koncertmeisterės S. Krečkauskienė ir E. Kumpikevičienė).
Meno mokyklos pučiamųjų orkestras (mokyt. A. Rukas) zoninio ir respublikinio Orkestrų varžytuvių turų dalyvis (2005 m.). Pučiamųjų instrumentų orkestras kartu su šokėjomis (vadovė A. Jukilaitienė), sėkmingai praėję atranką, tapo Moksleivių dainų šventės 2005 m. dalyviu, Respublikinės dainų šventės ,,Būties ratu“ 2007 m. dalyviu, ,,Lietuvos tūkstantmečio“ dainų šventės 2009 m. dalyviu, ,,Mūsų vardas Lietuva“ 2012 m. dalyviu, ,,Čia mano namai“ 2014 m. dalyviu.
2008 metais pučiamųjų instrumentų skyriaus moksleiviai itin aktyviai dalyvavo konkursuose ir festivaliuose. Pedagogų ruošti mokiniai – fleitininkės, saksofonininkai, trimitininkai, klarnetininkai – dalyvavo Tarptautiniame jaunųjų atlikėjų festivalyje ,,Grokime kartu“ (Radviliškis, 2008), Tarptautiniame J. Kačinsko pučiamųjų ansamblių konkurse (Klaipėda, 2008), tarptautiniame pučiamųjų orkestrų festivalyje ,,Žemaičių dūdos“ (Mažeikiai, 2008).
Trimitininkų, saksofonininkų, fleitininkių ansambliai aktyviai dalyvauja tarptautiniame pučiamųjų instrumentų ansamblių festivalyje Šiaulių I – oje muzikos mokykloje ,,Šiauliai – 2007“., ,,Šiauliai – 2009“., ,,Šiauliai – 2011“, ,,Šiauliai – 2013“., ,,Šiauliai – 2015“. Jau trečią kartą pučiamųjų instrumentų ansambliai dalyvauja festivalyje – konkurse ,,Pavasario trimitai“, kuris vyksta Plungės meno mokykloje. Mūsų skyriaus moksleiviai dalyvavo 2011m., 2013m. 2015m. ir užėmė prizines vietas.
Respublikiniame XXIV Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų konkurse prizines vietas pelnė ir pripažintas geriausiu Lietuvos klarnetininku Nojus Globys (2014, 2016 m.). Konkursui ruošė mokytojas metodininkas Gintautas Grigalis, koncertmeisterė mokytoja Saulė Krečkauskienė.
VIII tarptautiniame vaikų ir jaunimo konkurse ,,Pavasario trimitai 2015“ , kuris vyko Plungėje, tapo laureatais – laimėjo II vietą: Ugnė Gvazdauskaitė, Domantas Valinčius, Rapolas Jokilaitis, Tautvydas Jokubauskas, (mušamieji, fortepijonas) Ugnius Dabžanskis – mokytojas Vaidas Dabžanskis.
Rapolas Jokilaitis – XXIV Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais muzikos instrumentais zoniniame ture, kuris vyko 2016 m. kovo mėnesį Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje, pelnė laureato diplomą, o respublikiniame konkurse apdovanotas III laipsnio diplomu – mokytojas Vaidas Dabžanskis, koncertmeisterė Saulė Krečkauskienė.
Nuo 2017 metų rugsėjo mėnesio nedirba klarneto mokytojas Gintautas Grigalis, klarneto pamokas veda mokytojas Arūnas Krištapavičius. Nuo 2020 rugsėjo mėnesio mušamųjų instrumentų mokytoju pradėjo dirbti Aivaras Mundinas (nuo 2022 metų kovo 1 d. nedirba). 

Atnaujinta 20202-03-01

Ariogalos skyrius

Ariogalos skyriaus mokytojai: pirmoje eilėje – Danutė Nedzinskienė (šiuo metu jau nedirba), Alina Skirmantaitė-Ivoškienė, direktoriaus pavaduotojas ugdymui Benediktas Siliūnas, Danguolė Gudžiuvienė, Arūnas Krištapavičius, antroje eilėje – Andriejus Radčenko, Liudmila Bankauskienė, Vytautas Bankauskas (savanoriauja), Danguolė Raškevičienė, Džiuljeta Banienė, Lijana Raginskienė.

1990 m. spalio mėn. 8 d. lopšelio-darželio patalpose pradėjo dirbti Raseinių meno mokyklos Ariogalos filialas (nuo 2017 m. Ariogalos skyrius). Mokėsi 45 mokiniai, dirbo pedagogai – Džiuljeta Banienė (fortepijonas), Varsa Liutkutė (kanklės), Renata Grigalytė (smuikas), Danutė Nedzinskienė (akordeonas, muzikos teorija, solfedis), Daiva Spudvilaitė (akordeonas).
Po metų filialas (skyrius) persikėlė į kitas patalpas, kuriose dirba ir šiandien.
2011 metais patalpos (buvęs Ariogalos vidurinės mokyklos bendrabutis) kapitališkai renovuotos ir sudarytos sąlygos mokyti 70 mokinių. Skyriuje dirba 9 pedagogai: mokytoja metodininkė Ramunė Jurkienė (kanklės), vyresniosios mokytojos Danguolė Raškevičienė (muzikos teorija, solfedžio), Džiuljeta Banienė (fortepijonas), vyresnioji mokytoja Danutė Nedzinskienė (akordeonas), vyresnysis mokytojas, muzikos magistras Arūnas Krištapavičius (klarnetas, saksofonas), mokytojos Alina Skirmantaitė (fortepijonas, muzikos istorija), Kristina Grockytė (dailė), mokytoja Liudmila Bankauskienė (šokis) ir vyresnioji mokytoja Danguolė Gudžiuvienė (smuikas).
Nuo 2016 metų skyriui vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui Benediktas Siliūnas. Nuo 2017 metų rugsėjo mėnesio nedirba mokytojos – Kristina Grockytė ir Ramunė Jurkienė.
Ariogalos skyriaus metodinės grupės vadovė Džiuljeta Banienė, dirba mokytojai Liudmila Bankauskienė, Danguolė Gudžiuvienė, Alina Skirmantaitė-Ivoškienė, Arūnas Krištapavičius, Kristina Saigūnė, Lijana Raginskienė, Danguolė Raškevičienė.
Fortepijono moko mokytoja Džiuljeta Banienė ir mokytoja Alina Skirmantaitė-Ivoškienė.
Parengti respublikiniai projektai-festivaliai: „Skambioji pjesė“ (2013 m., 2015 m., 2017 m.), „Vaivorykštės juosta“(2014 m.). Mainų koncertai – su Kauno 1-ąja ir Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklomis.
Mokykloje organizuojami tradiciniai renginiai: jaunųjų pianistų techninės pjesės konkursas „Jaunieji virtuozai“ (nuo 2012 m.), lietuvių ir užsienio kompozitorių pjesių konkursas „Vakaro melodijų mozaika“ (nuo 2010 m.), jaunųjų atlikėjų koncertai „Mano vasara“ (nuo 2010 m.), „Pirmasis muzikavimo pavasaris“ (nuo 1993 m.).
Parengtas pirmasis bendras menų projektas „Muzikos ir dailės sintezė“, meninė kompozicija „Skruzdėlytės nuotykis‘ (Ariogala, 2014 m.).
Jaunieji pianistai yra kasmetinio tradicinio respublikinio festivalio-maratono Kaune dalyviai (nuo 1997 m.).
Jaunieji atlikėjai aktyviai dalyvauja respublikiniuose festivaliuose: jaunųjų atlikėjų festivalis „Grojame kartu“ (Radviliškis, 2010 m.), tarptautiniame fortepijoninės muzikos festivalyje „Programinė muzika fortepijonui“ (Šiauliai, 2013 m.), respublikiniame festivalyje „Vaikystė su muzika“ (2008 m.), „Garsų išdaigos“ (Kaunas, nuo 2009 m.), respublikiniuose konkursuose: „Linksmieji pirštukai“ (2010 m., 2 vietos diplomas, 2012 m., nominacija S. Jurkšaitytei), „Linksmos natos“ (Daugai, 2013m. S. Jurkšaitytei 2 vietos diplomas), jaunųjų pianistų techninės pjesės konkursas „Allegro“ (Lazdijai, 2011 m .- diplomas M. Švenčionytei, 2014 m. padėkos), jaunųjų atlikėjų konkurse-seminare „Sentimentai valsui“ (Daugai, 2013 m.), fortepijoninių ansamblių konkurse „Skambinu su draugu“(2010 m .- laureato diplomai, nominacija A. ir S. Jurkšaitytėms, 2011m. – diplomai A. ir S. Jurkšaitytėms, F. Andriuškaitei, A. Nacevičiūtei, 2015 m.- diplomas K. Petrauskaitei, G. Veličkaitei, G. Laurinavičiūtei), jaunųjų pianistų konkursas „Skambioji klaviatūra“ (Kaišiadorys, 2015 m.), jaunųjų atlikėjų instrumentinių ansamblių festivalis „Karamelė“ (Kelmė, 2011 m.).
Mokytojos parengė mokinius koncertams, kurie vyko Lietuvos meno mokyklose: fortepijoninių pjesių konkursas (Raseiniai, 2012), koncertai Zyplių dvare „Praeitį į dabartį pakvietus“ (2013) , „Vabaliukai“ (Šakiai, 2014).
Pučiamaisiais instrumentais – fleita, klarnetu, saksofonu moko groti mokytojas Arūnas Krištapavičius.
Kasmet mokiniai vyksta į respublikinį muzikos ir meno mokyklų kamerinio muzikavimo festivalį „Garsų išdaigos“. Pučiamųjų instrumentų klasė paruošia mišrius ansamblius su akordeonininkais ir vyksta į šalies akordeonininkų festivalį „Pavasario spalvos“. Mokytojo Arūno Krištapavičiaus mokiniai VII tarptautiniame vaikų ir jaunimo pučiamųjų instrumentų ansamblių festivalyje – konkurse „Pavasario trimitai 2013“ Plungėje, užėmė trečiąją vietą.
2012 m. pradėjo dirbti šokio mokytoja Liudmila Bankauskienė.
Mokiniai džiugina tėvelius ir žiūrovus savo gražiais pasirodymais. Domantas Mūras ir Ieva Matulevičiūtė Sportinių šokių konkurse „Kėdainių ruduo“ laimėjo 4-ą vietą, sportinių šokių varžybose „Dzūkijos taurė“ – 4-ą vietą, konkurse „Šypsena- 2014“ – 6 -ą vietą, konkurse „Sostinės taurė – 2015“ – 6-ą vietą. Mokiniai dalyvavo Tarptautiniuose sportinių šokių festivaliuose „Rudens taurė – 2014“, „Kėdainiai open – 2015“, „Gintarinė pora – 2015“.
2015 m. dirbo mokytojas Vytautas Bankauskas.
Nuo įsikūrimo pradžios groti akordeonu mokė vyresnioji mokytoja Danutė Nedzinskienė.
Mokiniai dalyvauja įvairaus lygio festivaliuose, šventėse, koncertuose. Mokiniai mėgsta ansamblinį grojimą, mišrias muzikavimo grupes.
Nuo 2019-2020 mokslo metų pradėjo dirbti akordeono mokytoja Kristina Saigūnė.
Liaudies instrumentų skyriuje dirbo kanklių mokytoja metodininkė Ramunė Jurkienė. Nuo 2017 metų rugsėjo mėnesio mokytoja Ramunė Jurkienė nedirba.
2011 metais buvo įkurta dailės klasė, kurioje pradėjo dirbti mokytoja Gitana Evseičikaitė. Nuo 2013 m. dirbo mokytoja Kristina Grockytė, 2017 m. – mokytoja Lijana Raginskienė.
Dailės skyriuje veikia dvi ugdymo programos: pradinio ugdymo programa ir pagrindinio ugdymo programa. Pradinio ugdymo programoje mokoma linijos, spalvos ir formos plastinės raiškos dalykų. Pagrindinio ugdymo programoje mokoma grafinės, spalvinės ir erdvinės raiškos, kompozicijos pagrindų, mokiniai supažindinami su meno istorija, sudaromos sąlygos meninei saviraiškai. Vasaros metu vyksta kūrybinė praktika (pleneras).
Mokslo metų eigoje mokiniai dalyvauja rajoniniuose ir respublikiniuose kūrybinių darbų konkursuose, edukacinėse programose, rengia kūrybines parodas savo mokyklos patalpose, darbai eksponuojami ir kitose įstaigose.
Dailės skyriaus mokiniai glaudžiai bendradarbiauja su muzikos klasių mokytojais, rengia bendrus projektus ir juos pateikia plačiai visuomenei.
Smuiko klasės mokytoja Danguolė Gudžiuvienė džiaugiasi mokinių noru plėsti koncertinį repertuarą, bičiuliškais tarpusavio santykiais ir laisvalaikiu su muzika.
Jaunosios smuikininkės džiugina savo grojimu tėvus, klasės draugus, miestelio bendruomenę.
Jos koncertuoja kultūros centre, viešojoje bibliotekoje, vaikų lopšelyje-darželyje, dalyvauja „Muzikos gatvės“ dienose Ariogaloje, Kaune, meno mokykloje organizuojamuose renginiuose, šventėse, akademiniuose koncertuose, vyksta į respublikinius renginius, festivalius. Tradicija tapo kasmetiniai gamų konkursai „Mikliausi pirščiukai“, techniškojo atlikimo-etiudų varžytuvės su kanklių klasės mokinėmis.
Treti metai iš eilės smuiko klasės mokinės vyksta į dviejų dienų instrumentinio muzikavimo stovyklą A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejų Vilkijoje (Kauno r.), kur smuikavimo paslapčių mokosi kartu su LMTA docentu E.Vyčinu.
Smuikininkės ne tik griežia solo, bet muzikuoja ir su kitų instrumentų specialybių mokiniais kameriniuose ansambliuose, smuikininkų ansamblyje, griežia duetuose.
Nuo 1993 m. dirba mokytoja Danguolė Raškevičienė. Mokomas dalykas – muzikos rašto ir kultūros pažinimas 1–3 klasės, solfedžio pamokos 4-7 klasės. Mokytojos darbo tikslas atskleisti muzikos rašto reikšmę ir padėti mokiniui realizuoti save muzikinėje veikloje ir kiekvienoje amžiaus grupėje išryškinti vaiko individualius gebėjimus. Daug metų mokytoja Danguolė dirbo su jaunučių ir jaunių chorais ir dalyvaudavo visuose skyriaus rengiamuose koncertuose, visuomenei skirtuose renginiuose, festivaliuose, giedodavo bažnyčioje. 2014 m. merginų vokalinis ansamblis dalyvavo rajoniniame ir zoniniame ,,Dainų dainelės“ konkurse. Kiekvienais metais išvažiuodavo į edukacines keliones, Kauno muzikinį teatrą.
Su jaunučių choru dirba ir muzikos istorijos pamokas veda mokytoja Alina Skirmantaitė-Ivoškienė.
Informacija pildoma

Viduklės skyrius


Skyriaus mokytojai Rita Krikštanienė ir Vidmantas Kveselis

Raseinių meno mokyklos Viduklės skyrius (filialas) įkurtas 1992 metais.
Jo iniciatorė – šviesios atminties mokytoja Liudvika Skimutienė. 1992–2009 metais ji mokė vaikus kankliuoti, skambinti fortepijonu, solfedžiuoti. L.Skimutienė vadovavo folkloro ansambliui „Taduja“. Tai ilgametę koncertinę patirtį turėjęs kolektyvas, puoselėjęs ir propagavęs lietuvių liaudies muzikavimo tradicijas ne tik šalyje, bet ir užsienyje. Kolektyvas sėkmingai pasirodydavo Tarptautiniame tautinių muzikos instrumentų ansamblių ir orkestrų festivalyje ,,Klonių aidai”.
1999–2001 metais grojimo fotepijonu, muzikos istorijos mokė mokytoja Jolita Oržekauskaitė.
Nuo 2003 metų įkurta pučiamųjų klasė. Mokoma groti klarnetu, saksofonu, trimitu, tūba. Pučiamųjų klasei vadovauja mokytojas Vidmantas Kveselis. Nuo antrųjų mokslo metų mokiniai groja ansamblinius kūrinius (duetai, trio). Bėgant metams, didėjant mokinių skaičiui, įkurtas pučiamųjų instrumentų orkestras. Kadangi Raseinių meno mokyklos Viduklės skyrius darbą tęsė po Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos stogu, jį siejo glaudūs bendradarbiavimo ryšiai su šia gimnazija. Mokiniai papildė gimnazijos renginius, meninių kolektyvų gretas (vokaliniai ansambliai, kaimo kapela, choras). Dalyvauta renginiuose, skirtuose Padėkos dienai ir Motinos dienai. Orkestras dalyvavo ir Viduklės miestelio, seniūnijos, rajono renginiuose. Pučiamųjų skyrius nuolat bendrauja su Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos saksofono mokytoju metodininku Raimundu Simanavičiumi. Dalijamasi darbo patirtimi, metodine literatūra, natomis.
Nuo 2006 metų mokytoja Sigita Grubliauskaitė mokė solfedžio ir pasirenkamo instrumento fortepijono.
2009-2018 metais groti fortepijonu mokė vyresnioji mokytoja S. Grubliauskaitė. Dalintasi gerąja darbo patirtimi su Raseinių meno mokyklos Ariogalos skyriaus mokytojais ir mokiniais bei kitomis Lietuvos meno, muzikos mokyklomis. Mokiniai dalyvavo Ariogalos skyriaus organizuotuose renginiuose: I respublikiniame meno ir muzikos mokyklų skyrių jaunųjų pianistų ir atlikėjų festivalyje „Skambioji pjesė – 2013“, I respublikiniame meno ir muzikos mokyklų skyrių jaunųjų atlikėjų kamerinio muzikavimo festivalyje „Vaivorykštės juosta – 2014“, II respublikiniame meno ir muzikos mokyklų skyrių jaunųjų pianistų ir atlikėjų festivalyje „Skambioji pjesė – 2015“. Tai puiki galimybė kiekvienam dalyviui koncertuoti, įgauti sceninės patirties, atskleisti atlikėjo individualumą.
Solfedžio pamokose skatinamas vaikų kūrybiškumas, saviraiška. 2013 metais mokiniai dalyvavo mokinių savos kūrybos pjesių popietėje-koncerte „Mano garsų pasaulis“, kuris vyko Raseinių meno mokykloje.
Viduklės skyriuje kryptingai puoselėjamas ne tik solo, bet ir kolektyvinis jaunųjų atlikėjų muzikavimas. Taip mokiniai mokosi bendravimo ir bendradarbiavimo.
Kiekvienais metais Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos koncertų salėje vyksta Raseinių meno mokyklos Viduklės skyriaus mokinių kalėdiniai ir pavasario koncertai, skirti mokinių tėveliams, seneliams, draugams ir visiems muzikos meno gerbėjams.
2018-2019 m. m. pučiamaisiais instrumentais moko groti vyresnysis mokytojas Vidmantas Kveselis, solfedžio ir pasirenkamo dalyko fortepijono vyresnioji mokytoja Rita Krikštanienė, mokytoja metodininkė Jolita Oržekauskaitė. Nuo 2019 m. sausio mėnesio mokytoja Jolita Oržekauskaitė nedirba.

Šiluvos skyrius

Raseinių meno mokyklos Šiluvos skyriuje (filiale) muzikos meno ir kultūros pažinimo mokoma daugiau nei 30 metų. Skatinant domėjimąsi profesionaliąja muzika, plečiant vaikų ir jaunimo muzikavimo galimybes ir pažintį su muzikos instrumentais, buvo organizuoti teminiai koncertai, popietės Šiluvos gimnazijos bendruomenei: ,,17 pavasario akimirkų“, ,,Mažųjų velykėlės“, ,,Pavasaris su muzika“ ir kt. Dalyvauta ir respublikiniuose jaunųjų pianistų ir atlikėjų festivaliuose ‚,Skambioji pjesė“, „Skambioji gaida“, „Draugų vasara“, respublikiniame vaikų ir jaunimo festivalyje ,,Giesmių giesmelė“.
1986-2015 m. skyriuje dirbo muzikos mokytoja Marytė Miliauskaitė.
2011-2018 m. – muzikos mokytoja Jolita Oržekauskaitė.
Nuo 2019 metų skyriaus mokiniai turi galimybę mokytis groti variniais muzikos instrumentais, dirba mokytojas Saulius Jankeliūnas.

Informacija pildoma