Metodinių grupių, jų vadovų ir mokytojų vardinis sąrašas

Akordeono ir styginių instrumentų metodinė grupė, vadovas Gražvydas Jegnoras:

 1. Zita Žemaitienė
 2. Daiva Lipčienė
 3. Eligija Dobilaitienė
 4. Jolanta Turčinskienė
 5. Andriejus Radčenko
 6. Vytautas Vasiliauskas

Dainavimo metodinė grupė, vadovė Eugenija Kumpikevičienė:

 1. Jūratė Daugėlienė
 2. Stanislava Vežbavičienė
 3. Vytautas Vasiliauskas
 4. Giedrė Arlauskienė

Muzikos teorijos metodinė grupė, vadovė Valdemara Dauknaitė:

 1. Vijoleta Volungienė
 2. Sigita Grubliauskaitė
 3. Gražvydas Jegnoras
 4. Eugenija Kumpikevičienė
 5. Stanislava Vežbavičienė
 6. Giedrė Arlauskienė
 7. Saulius Jankeliūnas

Fortepijono metodinė grupė, vadovė Jolanta Sederevičiūtė:

 1. Gintarė Gudaitienė
 2. Laisvida Juodytė
 3. Saulė Krečkauskienė
 4. Rita Krikštanienė
 5. Jūratė Daugėlienė
 6. Birutė Galdikienė
 7. Valdemara Dauknaitė
 8. Sigita Grubliauskaitė
 9. Otilija Petroševičienė

Pučiamųjų instrumentų metodinė grupė, vadovė Asta Nikžentaitienė:

 1. Vaidas Dabžanskis
 2. Edmundas Galdikas
 3. Vidmantas Kveselis
 4. Arūnas Krištapavičius
 5. Alfonsas Rukas 
 6. Aivaras Mundinas

Teatro, šokio, dailės metodinė grupė, vadovė Romena Godelytė – Irkmonienė: 

 1. Albina Damašauskienė
 2. Aušra Jukilaitienė
 3. Gintarė Norkienė
 4. Gina Kozikienė

Ariogalos skyriaus metodinė grupė, vadovė Džiuljeta Banienė:

 1. Alina Skirmantaitė – Ivoškienė
 2. Danguolė Gudžiuvienė
 3. Danguolė Raškevičienė
 4. Liudmila Bankauskienė
 5. Arūnas Krištapavičius
 6. Lijana Raginskienė
 7. Kristina Saigūnė