2020 m.

2020 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos

2020 metų I ketvirčio finansinės ataskaitos

2019 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. gruodžio 31 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. rugsėjo 30 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. birželio 30 d.

2018 m.

Aiškinamasis raštas 2018 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys  2018 m. gruodžio 31 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. birželio 30 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. kovo 31 d.

2017 m.

2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita už 2017 m. III ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. kovo 31 d.