Bibliotekoje dirba Dalia Margevičienė

Darbo laikas

Antradieniais 9.00 – 17.30     12.00 – 12.30 pietų pertrauka

Trečiadieniais–ketvirtadieniais 12.00 – 18.00

Kontaktai

el. paštas   daliamorama@gmail.com

Sistemingai komplektuojamas ir tvarkomas knygų fondas, stengiamasi patenkinti visus bibliotekos vartotojų lūkesčius. Kiekvienais mokslo metais vyksta renginiai, skirti žymių žmonių sukaktims, kalendorinėms ir valstybinėms šventėms paminėti, adventiniai skaitymai, edukaciniai užsiėmimai Knygnešio dienai, knygų pristatymai ir kt. Vyksta glaudus bendrakultūrinis bendradarbiavimas su mokytojais, mokomuoju teatru „Svajoklis“, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešąja biblioteka, Raseinių krašto istorijos muziejumi, kitų mokyklų bibliotekomis. Sukauptas vertingas muzikinės literatūros fondas garantuoja galimybę įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, ugdant meninius mokinių gabumus. Bibliotekininkė vykdo nuolatinę sklaidą  apie mokyklos patrauklumą, prieinamumą, kūrybingai dirbančius mokytojus ir aukštus mokinių pasiekimus, pateikia išsamią informaciją apie mokykloje vykstančius renginius, koncertus, festivalius, parodas ir kitą veiklą internetinėje svetainėje www.raseiniumenomokykla.lt,  www.facebook.com/Raseiniumenomokykla.

2018 metų rugsėjo mėnesį biblioteka perkelta į antrąjį mokyklos pastatą.