Š. m. gruodžio 15 d. meno mokyklos jaunieji pianistai pakvietė į šiltą ir jaukų adventinį koncertą ,,Žiemos akimirka“ (mokyt. G. Gudaitienė).