Vidaus tvarkos dokumentai


Dėl vaizdo duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo 

(dokumentas patvirtintas įsakymu Nr. V-96, susipažinti galima mokyklos raštinėje) 

 

Dėl internetinės svetainės wwww.raseiniumenomokykla.lt privatumo politikos patvirtinimo 

(dokumentas patvirtintas įsakymu Nr. V-95, susipažinti galima mokyklos raštinėje)

 

Dėl darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo   

(dokumentas patvirtintas įsakymu Nr. V-94, susipažinti galima mokyklos raštinėje)   

 

Dėl bendrųjų asmens duomenų apsaugos taisyklių patvirtinimo 

(dokumentas patvirtintas įsakymu Nr. V-93, susipažinti galima mokyklos raštinėje)

 

Etikos kodeksas 

Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

Darbuotojų pareigų pažeidimo tvarkos aprašas

Savanoriškos veiklos organizavimo aprašas

Konfidencialios informacijos aprašas

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka

Smurto ir patyčių prevencijos tvarkos aprašas

Mokinių elgesio taisyklės

Vidaus darbo tvarkos taisyklės (susipažinti galima mokyklos raštinėje)

Kultūrinės veiklos organizavimo aprašas

Turizmo renginių organizavimo aprašas

Atlyginimo dydžio už neformalųjį švietimą nustatymo Raseinių meno mokykloje tvarkos aprašas

 

 

 

error: Content is protected !!