Teatras


_a9a9a2 plakatasa4a8

 

 

 

 

                             

Teatro, šokio, dailės metodinė grupė, vadovė Romena Godelytė-Irkmonienė:  dirba mokytojos: Ilma Garšvienė,  Aušra Jukilaitienė, Gina Kozikienė, Gintarė Norkienė.

„Svajoklio“ teatras dalyvauja kas antrus metus Lietuvos nacionalinio kultūroscentroorganizuojamoje tradicinėje respublikinėje vaikų ir jaunimo teatrų apžiūroje-šventėje „Šimtakojis“. A. Damašauskienėsrežisuoti spektakliai: M. Meterlinko „Sužadėtuvės“, „Pranešimas apie kelią“ (pagal D. Keruaką, U. Plancendrofą), ,,Auksinė žuvelė“ (rusų pasakos motyvais),  Maironio „Jūratė ir Kastytis“, „Kolosališka apgaulė“ (pagal S. Pop romaną „Serenada trimitui“) – pelnė  laureatų  diplomus. Už spektaklį „Kolosališka apgaulė“ režisierė apdovanota  Nacionalinio liaudies kultūros  centro respublikinės teatrų šventės „Tegyvuoja teatras“ auksine statulėle.  Spektaklis „Kova“ (pagal R. Bacho alegorinę apysaką „Džonatanas Livingstonas Žuvėdra“), režisuotas jaunos specialistės, teatro mokytojos  Akvilės Damašauskaitės, 2015 m. pripažintas geriausiu mėgėjų teatrų jaunimo spektakliu Lietuvoje.  „Svajoklio“ teatras ir  vadovė A. Damašauskienė, režisierė A. Damašauskaitė  pelnė geriausio jaunimo teatro ir vadovo vardą bei Nacionalinio liaudies kultūros  centro aukščiausią  apdovanojimą „Aukso paukštė“. 2013 m. teatras pelnė Raseinių savivaldybės  „Auksinio lūšiuko“ apdovanojimą  už Raseinių krašto garsinimą meno srityje, 2014 m.  Lietuvos nacionalinio kultūros centro šventėje  „Tegyvuoja teatras“ – nominaciją „Ryškiausias jaunimo teatrinės kultūros skleidėjas Lietuvoje“, 2016 m. – nominaciją  už ryškiausią edukacinį teatro projektą. 2014 m. kolektyvas dalyvavo dainų šventės „Čia mano namai“ Teatro dienoje „Dyvų dyvai“ su spektakliu „Kur tu, Kukuti?“ (rež. A. Damašauskienė),  2018 m. – dainų šventėje „Vardan tos….“ su spektakliu „Lietuva, Tėvyne mūsų“ (režisierės A. Damašauskienė, R.Godelytė-Irkmonienė).

Teatrui paskirta meninio pajėgumo I kategorija. Kolektyvas su užsienio partneriais įgyvendino bendrus edukacinius, jaunimo mainų projektus Lenkijoje, Italijoje, Latvijoje, Estijoje, Rumunijoje, Turkijoje, Slovėnijoje, Austrijoje, dalyvavo teatro laboratorijose Švedijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Airijoje, bendradarbiauja su Cosenzos miesto (Italija) „Teatro dell Aquario“, Lenkijos Liubartovo miesto jaunimo klubo MDK teatru.,,Svajoklis“ nuo 2009 m. kasmet dalyvaujaES programose ,,Veiklus jaunimas“, nuo 2014 m. – ES programoje ,,Erasmus+”. Teatras ne tik džiugino žiūrovus savo spektakliais, bet savo veiklą nukreipėį teatrąkaip socialinį reiškinį, „gebėjimų ugdymo ir kompetencijų kalvę“, stiprindamas teatro edukacinį poveikį vaikams ir jaunimui.

Teatrinio ugdymo veiklą sėkmingai plėtojančios mokytojos I. Garšvienė, R. Godelytė-Irkmonienė aktyviai dalyvauja mokyklos socialinių partnerių bei miesto renginiuose, inicijuoja ir įgyvendina kūrybines stovyklas, teatro akcijas, edukacines programas ir projektus : „Teatriniai žaidimai“, „Impro jėga“, „Draugų diena“, „Dėmesio – pradedam“ ir kt. Respublikiniame meno ir muzikos mokyklų meninio skaitymo konkurse vyresniosiosmokytojos R.Godelytės -Irkmonienės mokiniai S. Paulauskaitė (2017 m.) ir J. Keparutis (2019 m.)savo amžiaus grupėje pelnėlaureatų diplomus (I vietos), mokytojos I.Garšvienės mokinė A.Gudžiūnaitė pelnėII vietą. Mokytoja I. Garšvienė su spektakliu vaikams„Momo“ (pagal E.Michaelio romaną ) ir vyresnioji mokytoja R. Godelytė-Irkmonienė su spektakliu jaunimui „Tai nutiko mūsų gatvėje“ 2017 m. sėkmingai debiutavo respublikinėje vaikų ir jaunimo teatrų šventėje „Šimtakojis“.

2019 m. teatras žiūrovui padovanojo A. Damašauskienės režisuotą premjerinį spektaklį „Sigutė“ (pagal Vydūną).

Teatras yra Lietuvos mėgėjų teatro sąjungos narys.

 

 

 

                                                                                 

a5    a6apap3ap9

error: Content is protected !!