Muzika


Ariogalos skyrius

Ariogalos skyrius

1990 m. spalio mėn. 8 d. lopšelio-darželio patalpose pradėjo dirbti Raseinių meno mokyklos Ariogalos filialas (nuo 2017 m. Ariogalos skyrius). Mokėsi 45 mokiniai, dirbo pedagogai -...
Plačiau
Viduklės skyrius

Viduklės skyrius

Raseinių meno mokyklos Viduklės skyrius (filialas) įkurtas 1992 metais. Jo iniciatorė – šviesios atminties mokytoja Liudvika Skimutienė. 1992–2009 metais ji...
Plačiau
Šiluvos skyrius

Šiluvos skyrius

Raseinių meno (muzikos) mokykloje atvertus senuosius metraščio puslapius Šiluvos skyriuje/filiale muzikos meno ir kultūros pažinimo mokoma(si) daugiau kaip 30 metų....
Plačiau
Akordeono ir styginių instrumentų metodinė grupė

Akordeono ir styginių instrumentų metodinė grupė

Akordeono ir styginių instrumentų metodinės grupės vadovas Gražvydas Jegnoras, edukologijos ir švietimo vadybos magistras, mokytojai: Zita Žemaitienė, Daiva...
Plačiau
Pučiamųjų instrumentų metodinė grupė

Pučiamųjų instrumentų metodinė grupė

Pučiamųjų instrumentų metodinės grupės mokytojai: Arūnas Krištapavičius, Vidmantas Kveselis, V.aidas Dabžanskis, grupės vadovė Asta Nikžentaitienė, Alfonsas Rukas,...
Plačiau
Dainavimo  metodinė grupė

Dainavimo metodinė grupė

Dainavimo metodinės grupės mokytojai: G. Arlauskienė, V. Vasiliauskas, grupės vadovė E. Kumpikevičienė, dr. J. Daugėlienė, S. Vežbavičienė (nuotraukoje nėra)....
Plačiau
Muzikos teorijos metodinė grupė

Muzikos teorijos metodinė grupė

Muzikos teorijos metodinės grupės vadovė Valdemara Dauknaitė, mokytojos:  Rita Krikštanienė, Giedrė Arlauskienė, Sigita Grubliauskaitė, Eugenija Kumpikevičienė, Vijoleta...
Plačiau
Fortepijono metodinė grupė

Fortepijono metodinė grupė

Fortepijono metodinė grupės vadovė Jolanta Sederevičiūtė, mokytojos Laisvida Juodytė, Birutė Galdikienė, Valdemara Dauknaitė, Gintarė Gudaitienė, dr. Jūratė Daugėlienė, Saulė...
Plačiau
error: Content is protected !!