Muzikos skyrius


Ariogalos skyrius

Ariogalos skyrius

1990 m. spalio mėn. 8 d. lopšelio-darželio patalpose pradėjo dirbti Raseinių meno mokyklos Ariogalos filialas (nuo 2017 m. Ariogalos skyrius). Mokėsi 45 mokiniai, dirbo pedagogai -...
Plačiau
Viduklės skyrius

Viduklės skyrius

Raseinių meno mokyklos Viduklės skyrius (filialas) įkurtas 1992 metais. Jo iniciatorė – šviesios atminties mokytoja Liudvika Skimutienė. 1992–2009 metais ji...
Plačiau
Šiluvos skyrius

Šiluvos skyrius

Raseinių meno (muzikos) mokykloje atvertus senuosius metraščio puslapius Šiluvos filiale/skyriuje muzikos meno ir kultūros pažinimo mokoma(si) daugiau kaip 30 metų. 1986...
Plačiau
Akordeono ir styginių instrumentų metodinė grupė

Akordeono ir styginių instrumentų metodinė grupė

Styginiais instrumentais moko groti vyresnioji mokytoja Eligija Dobilaitienė (smuikas), vyresnioji mokytoja Jolanta Turčinskienė (smuikas ir violončelė), mokytojas metodininkas...
Plačiau

Akordeono ir styginių instrumentų metodinės grupės vadovas Gražvydas Jegnoras, edukologijos ir švietimo vadybos magistras. Dirba vyresnioji mokytoja Daiva Lipčienė...
Plačiau
Pučiamųjų instrumentų metodinė grupė

Pučiamųjų instrumentų metodinė grupė

Pučiamųjų instrumentų metodinės grupės vadovė Asta Nikžentaitienė. Groti pučiamaisiais instrumentais moko mokytojai: saksofonu - vyresnysis  mokytojas  Alfonsas...
Plačiau
Dainavimo  metodinė grupė

Dainavimo metodinė grupė

Dainavimo metodinės grupės vadovė Eugenija Kumpikevičienė, dirba mokytojos: Giedrė Arlauskienė, Jūratė Daugėlienė,  Eugenija Kumpikevičienė, Vytautas...
Plačiau
Muzikos teorijos metodinė grupė

Muzikos teorijos metodinė grupė

Muzikos teorijos metodinės grupės vadovė Valdemara Dauknaitė, dirba mokytojos - Giedrė Arlauskienė, Sigita Grubliauskaitė, Gražvydas Jegnoras, Eugenija Kumpikevičienė, Jolita...
Plačiau
Fortepijono metodinė grupė

Fortepijono metodinė grupė

Fortepijono metodinės grupės vedėja Jolanta Sederevičiūtė. Dirba mokytojos: ekspertė dr. Jūratė Daugėlienė, Valdemara Dauknaitė, Birutė Galdikienė, Gintarė...
Plačiau
error: Content is protected !!