Skelbiame 2020/2021 m. m. mokinių priėmimą į vaikų formalųjį švietimą papildančio pradinio ugdymo programas mokytis šių dalykų: chorinio dainavimo, solinio dainavimo, akordeono, fortepijono, smuiko,  klarneto, saksofono, eufonijos, fleitos, trimito, teatro, dailės (nuo 7 m.), šokio (nuo 8 m.).

Naujiena – neformaliojo vaikų švietimo gitaros programa (nuo 8 m.).

Ariogalos skyriuje: akordeono,  fortepijono,  saksofono, klarneto, smuiko, dailės, šokio  (nuo 7 m.).

Viduklės skyriuje: saksofono, klarneto, fortepijono  (nuo 7 m.).

Šiluvos skyriuje: pučiamųjų instrumentų: trimito, trombono,  eufonijos, tūbos  (nuo 7 m.).

Nuo 2 klasės galima rinktis papildomus dalykus: šokį, dainavimą, teatrą,  dailę, muzikos instrumentą, chorą ir kt.

Prašymai direktorės vardu siunčiami el. paštu raseiniumenomok@gmail.com (prašymo forma pridedama) iki 2020 m. gegužės 29 d. (dėl karantino terminas gali būti pratęstas). Dėl konsultacijų ir stojamųjų egzaminų informaciją skelbsime mokyklos svetainėje www.raseiniumenomokykla.lt ir individualiai.

Telefonai pasiteirauti: direktoriaus pavaduotojai ugdymui – Mob. 8 602 71 775 (Raseiniuose), 8 684 82 018 (Ariogaloje).

Prašymo forma