Kviečiame mokytis 2019/2020 m. m.


Raseinių meno mokykla skelbia 2019/2020 m. m. mokinių priėmimą į vaikų formalųjį švietimą papildančio pradinio ugdymo programas mokytis šių dalykų: ansamblinio dainavimo (privalomas instrumentas – fortepijonas), solinio dainavimo, akordeono, trimito, teatro, dailės (nuo 7 m.), šokio (nuo 6 m.), esant laisvoms vietoms – fortepijono, smuiko, klarneto, saksofono, eufonijos, fleitos. 
Prašymai direktoriaus vardu paduodami iki 2019 m. gegužės 29 d. Konsultacijos – birželio 4 d. 15.00 val., egzaminas – birželio 6 d. 9.00 val.
Telefonai pasiteirauti: (8 428) 51296 (raštvedė), (8 428) 51915 (direktoriaus pavaduotoja ugdymui).


Ariogalos skyriuje

Priimame į fortepijono, pučiamųjų (saksofonas, klarnetas), smuiko (nuo 7 m.), esant laisvoms vietoms – akordeono.
Prašymai direktoriaus vardu paduodami iki 2019 m. gegužės 29 d. Konsultacijos – birželio 5 d. 15.00 val., egzaminas – birželio 7 d. 15.00 val. Konsultacijos ir egzaminas vyks Ariogalos skyriuje. Telefonai pasiteirauti: (8 428) 51296, (8 428) 51915, 8 684 82018.


Šiluvos skyriuje

Priimame į trimito, trombono, eufonijos, tūbos (nuo 7 m.). Prašymai direktoriaus vardu paduodami iki 2019 m. gegužės 29 d. Telefonai pasiteirauti: (8 428) 51296, (8 428) 51915. Konsultacijos – birželio 4 d. 15.00 val., egzaminas – birželio 6 d. 9.00 val. (Raseinių meno mokykloje).


Viduklės skyriuje

Priimame į saksofono, klarneto, fortepijono (nuo 7 m.). Prašymai direktoriaus vardu paduodami iki 2019 m. gegužės 29 d. Telefonai pasiteirauti: (8 428) 51296, (8 428) 51915. Konsultacijos – birželio 4 d. 15.00 val., egzaminas – birželio 6 d. 9.00 val. (Raseinių meno mokykloje).


Papildoma informacija: sudaromos galimybės nuo 2 klasės rinktis papildomus dalykus, pvz. mokosi šokio – papildomai gali mokytis instrumento, dainavimo ar kitą norimą dalyką, mokosi muzikos instrumento – gali rinktis teatrą, šokį, dailę ar kitą muzikos instrumentą, dainavimą, gitarą, lankyti chorą ir kt.

error: Content is protected !!