Š. m. gegužės 3 d. įvyko koncertas „Tavo šypsena“, skirtas Motinos dienai. Koncertavo mokytojų Jolantos Turčinskienės, Jūratės Daugėlienės, Laisvidos Juodytės, Zitos Žemaitienės mokiniai. Renginį vedė mokyt. J. Turčinskienė, jį padėjo organizuoti mokyt. Otilija Petroševičienė.