Darbo užmokestis


Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu (2009 m. gruodžio 16 d. Nr. 1721 redakcija ir Nr. 642, 2016-06-22 d. pakeitimais). Vadovaujantis bendraisiais reikalavimais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu,  esant vienam etatui  darbo užmokestis neskelbiamas.

2018 m. (metinis)

2018 m. IV ketv.

2018 m. III ketv.

2018 m. II ketv.

2018 m. I ketv.

2017 m. (metinis)

2017 m.

 

 

 

 

error: Content is protected !!