Biblioteka


                                                                           

                                                                       Darbo laikas:

                                            Pirmadieniais – ketvirtadieniais    9.00 – 18.00

                                            Penktadieniais                              8.00 – 15.45

                                            Pietų pertrauka                            12.00 – 12.45

                                                   Bibliotekoje dirba Dalia Margevičienė

Iki 2012 m. bibliotekoje dirbo Irena Grigalienė. Šiuo metu dirba Dalia Margevičienė.

Toliau sėkmingai tvarkomas knygų fondas, bendradarbiaujama su mokyklos bendruomene, stengiamasi patenkinti visus bibliotekos vartotojų lūkesčius: rengiamos parodos valstybinėms šventėms, iškilių asmenybių, kompozitorių sukaktims paminėti, organizuojami renginiai (Maironio 155 gimimo metinėms „Už Raseinių, ant Dubysos“ 2017 m.), popietės ("Kai į žemę nusileidžia Adventas"  2017 m.), edukaciniai užsiėmimai ("Augti su knyga" 2017 m., Knygnešio dienai paminėti „Jie mums nešė šviesą“ 2019 m.),  knygų pristatymai („100 knygų vaikams ir Lietuvai" 2018 m.), bendradarbiaujama su mokytojais ir mokiniais, teatru „Svajoklis“, Marcelijaus Martinaičio biblioteka, kitų mokyklų bibliotekomis. Nuolat rūpinamasi knygų/natų fondų atnaujinimu, tvarkymu, saugojimu. Sukauptas vertingas muzikinės literatūros fondas garantuoja galimybę įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, ugdant meninius mokinių gabumus. Didžiausią fondo dalį sudaro muzikinė literatūra; natos, žodynai, enciklopedijos, CD, informacinės knygos.

Apie mokykloje vykstančius renginius, koncertus, festivalius, parodas ir kitą veiklą mokyklos bibliotekininkė informuoja internetinėje mokyklos svetainėje www.raseiniumenomokykla.lt, www.raseiniai.lt, facebooko puslapyje, portale „manoraseiniai.lt", „Alio,Raseiniai".

Nuo 2018 metų rugsėjo mėnesio, persikėlus į antrąjį pastatą, biblioteka tapo šviesesnė, jaukesnė, atlikta detali fondo atranka.

Šalia bibliotekos įrengtas "Knygų kampelis", kur, sėdint ant patogių sėdmaišių, mokiniai ir jų tėveliai, mokytojai gali paskaityti naujų, įdomių vaikiškų knygelių, laikraštį „Alio, Raseiniai“.

             

2017 m. spalio mėnesį vykdytas projektas skirtas Maironio 155-osioms gimimo metinėms  "Už Raseinių, ant Dubysos"

                     

2018 m. gruodžio mėn. Advento vakaras „Kai į žemę nusileidžia Adventas“

   

 Iš 2018 m. gegužės mėnesį vykusio renginio "100 knygų vaikams ir Lietuvai" akimirkos

  

 

Adventiniais skaitymais "Adventas – tai laukimas, kad ir tavoj širdy kažkas užgimtų" pradėjome 2018 m. gruodžio mėnesio renginius. Italų kunigo, rašytojo Bruno Ferrero skaitomi pasakojimai šildė žiūrovų širdis, primindami, kad greitai suspindės nauja žvaigždė ir užgims šv. Kalėdų stebuklas. Jaukioje, žibintų apšviestoje salėje, skambėjo ne tik prasmingi pasakojimai, bet ir muzika, linkėjome gerumo, meilės, tikėjimo ir gražaus švenčių laukimo. Su kiekvienu perskaitytu pasakojimu, rodos patys darėmės geresni, o susikabinimas rankomis leido pajusti šalia esančio šilumą ir artumą.

                Dalia Margevičienė, bibliotekininkė, renginio organizatorė

        

                                    Paroda "Amžina atmintis" skirta Sausio 13-ąjai (2019 m.)


                         

    

Knyga… Kiek daug šventų, aforizmais virtusių žodžių apie ją pasakė žymiausi mūsų epochos žmonės. Už ją – Knygą – ne vienas žmogus rizikavo savo gyvybe, ne vienas sėdėjo kalėjime, ne vieną priglaudė Sibiro žemė
Šiai dienai atminti buvo pravesta edukacija „Jie mums nešė šviesą“ (2019-03-16).
   

 

 

 

 

 

„Muzikos patriarchui Juozui Naujaliui – 150“. Paminėti 2019 ieji – Juozo Naujalio metai (2019-04-09).

 

 

error: Content is protected !!