Biblioteka


 

                       

                                                                         Darbo laikas:

                                            Pirmadieniais – ketvirtadieniais    9.00 – 18.00

                                            Penktadieniais                              8.00 – 15.45

                                            Pietų pertrauka                            12.00 – 12.45

                                                   Bibliotekoje dirba Dalia Margevičienė.

Toliau sėkmingai tvarkomas knygų fondas, bendradarbiaujama su mokyklos bendruomene, stengiamasi patenkinti visus bibliotekos vartotojų lūkesčius: rengiamos naujų knygų parodos, organizuojami renginiai (Maironio 155 gimimo metinėms „Už Raseinių, ant Dubysos“ 2017 m.), popietės ("Kai į žemę nusileidžia Adventas"  2017 m.), edukaciniai užsiėmimai ("Augti su knyga" 2017 m.),  knygų pristatymai ("100 knygų vaikams ir Lietuvai" 2018 m.), bendradarbiaujama su mokytojais ir mokiniais, teatru „Svajoklis“, Marcelijaus Martinaičio biblioteka, kitų mokyklų bibliotekomis. Bibliotekoje nuolat rūpinamasi knygų/natų fondų atnaujinumu, tvarkymu, saugojimu. Turimas sukauptas vertingas muzikinės literatūros fondas garantuoja galimybę įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, ugdant meninius mokinių gabumus. Didžiausią fondo dalį sudaro muzikinė literatūra; natos, žodynai, enciklopedijos, CD, informacinės knygos.

Nuolat informuojama apie naujai gautą literatūrą. Mokyklos mokytojai, kasmet metų gale, supažindinami su metine bibliotekos veikla. Apie mokykloje vykstančius renginius, koncertus ir kitą veiklą mokyklos bibliotekininkė informuoja internetinėje mokyklos svetainėje, facebooko puslapyje, portale "Mano Raseiniai", spaudoje.

Nuo 2018 metų rugsėjo mėnesio, persikėlus į antrąjį pastatą, biblioteka tapo šviesesnė, jaukesnė, atlikta detali fondo atranka.

Šalia bibliotekos įrengtas knygų kampelis, kuriame, sėdint ant patogių sėdmaišių, mokiniai ir jų tėveliai, mokytojai gali paskaityti naujų, įdomių vaikiškų knygelių, laikraštį „Alio, Raseiniai“.

 

 2017 m. spalio mėnesį vykdėme projektą skirtą Maironio 155-osioms gimimo metinėms  "Už Raseinių, ant Dubysos"

                     

2018 m. Advento vakaras „Kai į žemę nusileidžia Adventas“

   

 Iš 2018 m. gegužės mėnesį vykusio renginio "100 knygų vaikams ir Lietuvai"

  

 

 

 

 

 

          Informacija pildoma