Gerbiami Raseinių meno mokyklos bendruomenės nariai,

dėkojame visiems, 2019 m. parėmusiems meno mokyklą  ir skyrusiems 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalį. Tai padeda kurti saugią ir atvirą ugdymo(si) aplinką. Jūs padedate sėkmingai įgyvendinti numatytus ugdymo(si) tikslus, įgyvendinti naujas idėjas.

Pagal Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus savo pajamų dalį (iki 1,2 proc.) Jūs galite pervesti Raseinių meno mokyklai.

Mokyklos rekvizitai: Raseinių meno mokykla, Vytauto Didžiojo g. 15, 60150 Raseiniai, įstaigos kodas –190115569.

Šiais metais parama iš GPM teikiama pateikus prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai iki 2020 m. liepos 1 d.

 Albina Damašauskienė, Raseinių meno mokyklos direktorė